5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»: «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

5η Προκήρυξη Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»: «Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου»

Εμβληματική Δράση με τίτλο:«Αιέν Αριστεύειν – Θεόδωρος Παπάζογλου» Η δράση συγχρηματοδοτείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε σύμπραξη με το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Καλούνται οι ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο...
Ποιοτική vs Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων

Ποιοτική vs Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων

Ο όρος της έρευνας χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή για να περιγράψει τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και νέων γνώσεων, με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της επιστημονικής έρευνας στηρίζεται σε πειραματικές εφαρμογές και στην...