Επιχειρηματική ευφυΐα: Ανάλυση δεδομένων και τεχνικές αναφοράς

Επιχειρηματική ευφυΐα: Ανάλυση δεδομένων και τεχνικές αναφοράς

Η ανάγκη για συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία ο τομέας του Business intelligence και της ανάλυσης δεδομένων.  Ο τομέας του Business Intelligence, περιλαμβάνει σύγχρονες...