Στατιστικά Πακέτα Ανάλυσης Δεδομένων SPSS, R, SAS, STATA

Στατιστικά Πακέτα Ανάλυσης Δεδομένων SPSS, R, SAS, STATA

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχής εξέλιξης της τεχνολογίας ο κλάδος της Στατιστικής Ανάλυσης Δεδομένων – Data Analysis εξελίσσεται συνεχώς, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις στην αγορά. Αυτός είναι και ο λόγος που το τελευταίο διάστημα δημιουργούνται νέα...