Άρθρα

Διαβάστε τα Άρθρα της DatAnalysis.

Exposure to gangs-houston school cohort survey [EGHSCS-6]

Exposure to gangs-houston school cohort survey [EGHSCS-6]

Έκθεση σε συμμορίες-χιούστον σχολική έρευνα κοόρτης [EGHSCS-6]     Ανάλυση Οι στάσεις απέναντι στις συμμορίες ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτισμό, τη νομοθεσία και τις κοινωνικές αξίες κάθε κοινότητας. Ορισμένοι απορρίπτουν απολύτως τις συμμορίες, θεωρώντας...

Attitudes Toward Gangs [ATG-9]

Attitudes Toward Gangs [ATG-9]

Στάσεις απέναντι στις συμμορίες [ATG-9]   Ανάλυση Οι στάσεις απέναντι στις συμμορίες ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτισμό, τη νομοθεσία και τις κοινωνικές αξίες κάθε κοινότητας. Ορισμένοι απορρίπτουν απολύτως τις συμμορίες, θεωρώντας τις εγκληματικές ομάδες που...

Tampa scale of kinesiophobia [TSK-17]

Κλίμακα κινησιοφοβίας Tampa [TSK-17]   Ανάλυση Το TSK είναι ένας κατάλογος αυτοαναφοράς 17 σημείων που χρησιμοποιεί μια κλίμακα Likert 4 σημείων και αναπτύχθηκε ως μέτρο του φόβου της μετακίνησης ή του (εκ νέου) τραυματισμού. Η κινησιοφοβία ορίζεται από τους...

The panic attack questionnaire [TPAQ-23]

The panic attack questionnaire [TPAQ-23]

Ερωτηματολόγιο κρίσης πανικού [TPAQ-23]   Ανάλυση Το PAQ είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που αποσκοπεί στην αξιολόγηση διαφόρων πτυχών της φαινομενολογίας του πανικού. Ξεκινά παρέχοντας στους ερωτηθέντες έναν ορισμό των κρίσεων πανικού (σύμφωνα με το DSM-III) για...

Social phobia weekly summary scale [SPWSS-6]

Social phobia weekly summary scale [SPWSS-6]

Εβδομαδιαία συνοπτική κλίμακα κοινωνικής φοβίας [SPWSS-6]   Ανάλυση Η Εβδομαδιαία Συνοπτική Κλίμακα Κοινωνικής Φοβίας (SPWSS) είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους για μια χρονική...

Specific phobia of vomiting inventory [SPVI-14]

Ειδική φοβία του εμετού [SPVI-14]   Ανάλυση κλίμακας Το Specific Phobia of Vomiting Inventory (SPOVI-14) (Veale et al' in press) Πρόκειται για μια κλίμακα αυτοαναφοράς 14 στοιχείων που επικεντρώνεται στις γνωστικές και συμπεριφορικές διαδικασίες που συμβαίνουν σε...

Social phobia scale [SPS-20]

Social phobia scale [SPS-20]

Κλίμακα κοινωνικής φοβίας [SPS-20]   Ανάλυση κλίμακας Η Κλίμακα Κοινωνικής Φοβίας (SPS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην ψυχολογία και την ψυχιατρική για την αξιολόγηση της σοβαρότητας του κοινωνικού άγχους ή της κοινωνικής φοβίας σε άτομα. Είναι ένα...

Spider phobia questionnaire for children [SPQ-C – 29]

Spider phobia questionnaire for children [SPQ-C – 29]

Ερωτηματολόγιο φοβίας αράχνης για παιδιά [SPQ-C – 29]   Ανάλυση Το ερωτηματολόγιο φοβίας αράχνης για ενήλικες προσαρμόστηκε για τα παιδιά απλοποιώντας τα στοιχεία και αξιολογώντας καταστάσεις σχετικές με τα παιδιά. Το SPQ για παιδιά (SPQ-C) χορηγήθηκε σε δύο μη...

Social phobia and anxiety inventory [SPAI-45]

Social phobia and anxiety inventory [SPAI-45]

Απογραφή κοινωνικής φοβίας και άγχους [SPAI-45]   Ανάλυση Το ερωτηματολόγιο SPAI είναι ένας εμπειρικά προερχόμενος κατάλογος αυτοαναφοράς που αναπτύχθηκε ως ειδικό μέτρο της κοινωνικής φοβίας. Η τρέχουσα έρευνα περιελάμβανε δύο μελέτες. Το πρώτο εξέτασε τη...

Fear of envy scale [FES-21]

Fear of envy scale [FES-21]

Κλίμακα του φόβου [FES-21]   Ανάλυση Ο φόβος της κλίμακας, γνωστός και ως αγωνία της κλίμακας ή φοβία της ζυγαριάς, είναι μια μορφή διαταραχής της συμπεριφοράς όπου ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται υπερβολικά το βάρος του και ανησυχεί συνεχώς για το σχήμα και το μέγεθός...