Πληθυσμιακό Κενό

Πληθυσμιακό Κενό Population Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών....

Μεθοδολογικό κενό

Μεθοδολογικό κενό Methodological Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών...

Knowledge Gap

Κενό Γνώσης Knowledge Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το κενό...

Empirical Gap

Εμπειρικό Κενό Empirical Gap Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το...

EVIDENCE GAP

ΚΕΝΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EVIDENCE GAP Εισαγωγή Η ιδέα της ανεύρεσης κενών στην έρευνα έχει προβληματίσει τους περισσότερους ερευνητές. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, δεν υπήρχαν επίσημα ή καθιερωμένα πλαίσια για τον εντοπισμό ή τον χαρακτηρισμό των ερευνητικών κενών. Το...

AUTISM DIAGNOSTIC INTERVIEW REVISED [ADI-R-42]

Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού (ΑΣΔΑ-42) Autism Diagnostic Interview Revised (ADI-R-42)   Ανάλυση και Στόχος της Συνέντευξης Η Ανανεωμένη Συνέντευξη Διάγνωσης Αυτισμού [ADI-R-42] δημιουργήθηκε από τον C. Lord και τους συνεργάτες του το 1994 Είναι μια...

Attributional Style Questionnaire [ASQ-12]

Attributional Style Questionnaire [ASQ-12] Ερωτηματολόγιο Απόδοσης Αιτιών   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Απόδοσης Αιτιών είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο αυτοαναφοράς που αναλύει τους πιο συχνούς τρόπους αιτιολόγησης και ερμηνείας των θετικών ή...

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]

Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100] Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 [CBCA-100]   Ανάλυση Κλίμακας Η Λίστα Ελέγχου Παιδικής Συμπεριφοράς για ηλικίες 1½ -5 (Child Behavior Checklist for Ages 1½ -5 [CBCA-100]) κατασκευάστηκε από...

Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care [CASC-61]

Συνολική Εκτίμηση της Ικανοποίησης από τη Νοσηλεία Comprehensive Assessment of Satisfaction with Care [CASC-61]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο για την Συνολική Εκτίμηση της Ικανοποίησης από τη Νοσηλεία (CASC-61) δημιουργήθηκε από τον Bredart και τους...

Brief Pain Inventory [BPI]

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης Πόνου ( Brief Pain Inventory [BPI])   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Μέτρησης Πόνου αναπτύχθηκε από τον Cleeland και τους συνεργάτες του το 1982 και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Σκοπός του ερωτηματολογίου BPI είναι...

Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)

Μέτρηση της Κατάθλιψης, του Άγχους και του Στρες (ΜΚΑΣ-21) Depression Anxiety Stress Scale (DASS-21)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο DASS-21 δημιουργήθηκε από τους. Loviband και Loviband αι πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Αν και το...

FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)]

ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΠΩΣΗΣ FATIGUE SEVERITY SCALE (FSS-16)   Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα Βαρύτητας της Κόπωσης (Fatigue Severity Scale [FSS-16]) αποτελείται από 16 στοιχεία και δημιουργήθηκε το 1993 από τον Schwartz και τους συνεργάτες του Επίσης...

Fear Survey Schedule (FSS-90)

Ερωτηματολόγιο Φόβων (ΕΦ-90) Fear Survey Schedule (FSS-90)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς φόβων για αντικείμενα και καταστάσεις, που δημιουργήθηκε από τους Wolpe και Lang το 1964. Αποτελείται από 90 δηλώσεις οι οποίες...

Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)

Διάθεση και Συναισθήματα Παιδιών και Εφήβων (ΕΔΣ) Moods and Feelings Questionnaire (MFQ-33)   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο MFQ-33 δημιουργήθηκε από τους Costello, Angold το 1988. Αποτελείται από 33 δηλώσεις που αφορούν αιτιολογικές αποδόσεις και...

Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]

Ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας Questionnaire d’Auto-Evaluation de la Symptomatologie Depressive [QD2]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο Αυτοεκτίμησης Καταθλιπτικής Συμπτωματολογίας [QD2] δημιουργήθηκε από τους Pichot, Boyer, Pull...

SELF REPORTING QUESTIONNAIRE [SRQ-F-28]

Συναισθηματικής Καταπόνησης [SQR-F-28] Self Reporting Questionnaire [SRQ-F-28]   Ανάλυση Ερωτηματολογίου Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς, αποτελούμενο από 28 προτάσεις το οποίο δημιουργήθηκε από τον Harding και τους συνεργάτες του το 1983....

State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]

Ερωτηματολόγιο Άγχους του Spielberger State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]   Ανάλυση και Στόχος Ερωτηματολογίου Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου της Απογραφής του άγχους κατάστασης-υπόστασης (State-Trait Anxiety Inventory [STAI-40]) ξεκίνησε το 1964 από τους...

Dimensions of Anger Reactions [DAR-5]

Dimensions of Anger Reactions [DAR-5] Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού [ΚΔΑΘ-5] Ανάλυση Κλίμακας Η Κλίμακα των Διαστάσεων Αντίδρασης του Θυμού [DAR-5] αποτελεί μια σύντομη και ψυχομετρικά ορθή μέτρηση του θυμού, η οποία δημιουργήθηκε από τον Forbes και τους...

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ SHIROM

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ SHIROM [PROFESSIONAL BURNOUT SHIROM]  Εισαγωγή Οι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, κάνουν έρευνες συνεχώς για την επαγγελματική εξουθένωση(professional burnout). Το συγκεκριμένο σύνδρομο αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Freudenberger, το 1974, ο...

Maslach Burnout Inventory [MBI-22]

Επαγγελματική Εξουθένωση [MBI-22] Maslach Burnout Inventory [MBI-22]   Ανάλυση ερωτηματολογίου Το Maslach Burnout Inventory (MBI) είναι ένα ψυχολογικό εργαλείο αξιολόγησης που που αφορά την επαγγελματική εξουθένωση. Η αρχική μορφή του MBI αναπτύχθηκε από τις...