Ερωτηματολόγιο Δεδομένων Αλκοολικής Εξάρτησης [ADDQ-15]

 

 

 

Σκοπός:

Το ADDQ-15 χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το βαθμό σοβαρότητας της αλκοολοεξάρτησης και για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και τις συνέπειές της.

 

Στοιχεία:

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 ερωτήματα, τα καθένα αντιμετωπίζει διάφορες πτυχές της αλκοολοεξάρτησης, όπως η ανοχή, τα συμπτώματα απεξάρτησης, ο περιορισμός του ελέγχου και οι κοινωνικές συνέπειες.

 

Βαθμολόγηση:

Κάθε ερώτηση συνήθως βαθμολογείται σε κλίμακα τύπου Likert, όπου οι αντιστοιχούντες απανταχούντες αξιολογούν τη συχνότητα ή το βαθμό σοβαρότητας των εμπειριών τους σχετικά με την αλκοολοεξάρτηση. Οι ερωτήσεις απαντιούνται με τα εξής: 1 = Ποτέ, 2 = Κάποιες φορές, 3 = Συχνά, 4 = Σχεδόν πάντα.

 

Ερμηνεία:

Υψηλότερες βαθμολογίες στο ADDQ-15 συνήθως υποδηλώνουν μεγαλύτερη σοβαρότητα αλκοολοεξάρτησης. Οι ερευνητές και οι κλινικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις βαθμολογίες για να αξιολογήσουν την επίδραση της αλκοολοεξάρτησης στη ζωή ενός ατόμου.

 

Κλινική και Έρευνα:

Το ADDQ-15 χρησιμοποιείται συχνά τόσο σε κλινικές όσο και σε ερευνητικές ρυθμίσεις για την αξιολόγηση της αλκοολοεξάρτησης. Μπορεί να είναι χρήσιμο για τον σχεδιασμό της θεραπείας, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας και τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την αλκοόλ.

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία:

Το ερωτηματολόγιο έχει επικυρωθεί μέσω ερευνητικών μελετών για να εξασφαλίσει ότι μετρά αυτό που προτίθεται να μετρήσει. Η αξιοπιστία αφορά τη συνέπεια του ερωτηματολογίου στη μέτρηση του κατασκευασμένου υποκειμένου με τον χρόνο.

 

Εμπιστευτικότητα:

Δεδομένου ότι το ερωτηματολόγιο αντιμετωπίζει ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητα κατά τη διεξαγωγή του ADDQ-15. Αυτό ενθαρρύνει τους αντιστοιχούντες να παρέχουν ειλικρινείς και ακριβείς πληροφορίες.

 

Βιβλιογραφικές πηγές

Raistrick‚ D.‚ Dunbar‚ G.‚ & Davidson‚ R.‚ (1983). Development of a questionnaire to measure alcohol dependence. British Journal of the Addiction‚ 78‚ 89-95.