Τεστ Ανίχνευσης Χρήσης Αλκοόλ, Καπνίσματος και Ουσιών [ASSIST-8]

 

 

Ανάλυση

Το ASSIST-8 είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της χρήσης ουσιών από άτομα. Αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και χρησιμοποιείται παγκοσμίως για να βοηθήσει τους επαγγελματίες υγείας να εντοπίσουν άτομα που ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο χρήσης ουσιών.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου τεστ είναι να εντοπίσει την χρήση διάφορων ουσιών και να εντοπίσει τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο διαταραχών χρήσης ουσιών και στην παροχή κατάλληλων παρεμβάσεων.

 

Βαθμονόμηση

Το Τεστ ASSIST-10 αποτελείται από 10 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με τα εξής:

0= Ποτέ, 1= μία ή δύο φορές, 2= Μηνιαίως, 3= Εβδομαδιαίως, 4= Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά

 

 

Βιβλιογραφία

WHO ASSIST Working Group. (2002). The Alcohol‚ Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Development‚ reliability and feasibility. Addiction‚ 97(9)‚ 1183-1194.

Sue Henry-Edwards‚ Rachel Humeniuk‚ Robert Ali‚ Vladimir Poznyak and Maristela Monteiro. The Alcohol‚ Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Guidelines for Use in Primary Care (Draft Version 1.1 for Field Testing). Geneva‚ World Health Organization‚ 2003.

Humeniuk‚ R.‚ Ali‚ R.‚ Babor‚ T. F.‚ Farrell‚ M.‚ Formigoni‚ M. L.‚ Jittiwutikarn‚ J‚…. Simon‚ S. (2008). Validation of the alcohol‚ smoking and substance involvement screening test (ASSIST). Addiction‚ 103(6)‚ 1039-1047

Newcombe‚ D. A.‚ Humeniuk‚ R. E.‚ & Ali‚ R. (2005). Validation of the World Health Organization Alcohol‚ Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): Report of results from the Australian site. Drug and Alcohol Review‚ 24(3)‚ 217-226.

Nicholls. J. D.‚ 2013. The Role of Impulsivity in Co-occurring Social Anxiety and Substance Misuse. Deakin University .Doctor of Psychology thesis. please contact the researchers Dr Nicolas Kambouropoulos (nicolas.kambouropoulos@deakin.edu.au)‚ Associate Professor Petra Staiger (petra.staiger@deakin.edu.au) or Julia Nicholls (jn@deakin.edu.au).