Τεστ Αναγνώρισης Διαταραχής Χρήσης Αλκοόλ [AUDIT-2]

 

 

Ανάλυση

Το Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον εντοπισμό υπερβολικών και επιζήμιων προτύπων κατανάλωσης αλκοόλ. Αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σε μια πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου και έγκυρου μέτρου στον εντοπισμό της κατάχρησης αλκοόλ. Το AUDIT αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιείται από Γενικούς Ιατρούς και άλλους επαγγελματίες στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και είναι εύκολο στη χρήση και την ερμηνεία.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου τεστ είναι ο εντοπισμός υπερβολικών και επιζήμιων προτύπων κατανάλωσης αλκοόλ.

 

Βαθμονόμηση

Το Τεστ AUDIT-2 αποτελείται από 2 τεστ από τα οποία το πρώτο βαθμολογείται με τα εξής: 0=Ποτέ, 1= Μηνιαίως ή λιγότερο, 2= 2 έως 4 φορές το μήνα, 3= 2 έως 3 φορές την εβδομάδα, 4= 4 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα

και το δεύτερο βαθμολογείται με τα εξής: 0= Όχι, 1= Ναι, αλλά όχι τον τελευταίο χρόνο,

2=Ναι, τον τελευταίο χρόνο.

 

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το AUDIT έχει δείξει καλή αξιοπιστία και συνέπεια με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-10) για την εξάρτηση από το αλκοόλ και τη βλάβη χρήση αλκοόλ (Babor, Higgins-Biddle, Saunders & Monterio, 2001).

 

Βιβλιογραφία

Menese- Gaya, C., Zuardi, A., Loureiro, S., & Crippa, J. (2009). Alcohol use disorders identification test (AUDIT): An updated systematic review of psychometric properties. Psychology & Neuroscience, 2(2), 83-97 DOI: 10.3922/j.psns.2009.1.12

Heather, N. (2006). WHO collaborative project on identification and management of Alcohol-related problems in primary health care. Retrieved from http://www.who.int/substance_abuse/publications/identification_management_alcoholproblems_phaseiv.pdf?ua=1

Babor, T. F., Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., Monterio, M. G. (2001). AUDIT: The Alcohol Use Disorders Identification Test Guidelines for Use in Primary Care (second edition) Retrieved from http://www.who.int/substance_abuse/publications/audit/en/