Τεστ Αναγνώρισης Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ [AUDIT-10]

 

 

Ανάλυση

Το AUDIT είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με 12 ερωτήσεις που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη βλαβερή χρήση αλκοόλ. Αυτό περιλαμβάνει τις 10 βασικές ερωτήσεις του AUDIT και αυτή η έκδοση περιλαμβάνει 2 προαιρετικές ερωτήσεις στο τέλος για να καθορίσει την αυτοαναγνωρισμένη πρόβλημα κατανάλωση αλκοόλ και την αυτοαναγνωρισμένη δυσκολία στο να σταματήσει κανείς το πόσιμο. Το AUDIT χρησιμοποιείται ευρέως και είναι χρήσιμο για την τακτική εντοπισμό σε κοινοτικές υγειονομικές ρυθμίσεις και αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 

Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου τεστ είναι εντοπίζει άτομα που ενδέχεται ν αέχουν επικίνδυνα ή επιβλαβή πρότυπα κατανάλωσης αλκοόλ, καθώς και αυτά που ενδέχεται να έχουν αναπτύξει εξάρτηση από το αλκοόλ.

 

Βαθμονόμηση

Το Τεστ AUDIT-10 αποτλείται από 10 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται σε κλίμακα από 0 έως 4, με υψηλότερη βαθμολογία να υποδηλώνει υψηλότερο επίπεδο κινδύνου. Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 4 με συγκεκριμένες εμβέλειες βαθμολογιών που υποδεικνύουν χαμηλό , μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου.

 

Βιβλιογραφία

Miller, W.R., Zweben, A., DiClemente, C.C. and Rychtarik, R.G. Motivational enhancement therapy manual: A clinical research guide for therapists treating individuals with alcohol abuse and dependence. Project MATCH Monograph Series, Vol. 2. Rockville MD: NIAAA, 1992.

Bush, K., Kivlahan, D., Mcdonell, M., Pihn, S., Bradley, K., The AUDIT Alcohol Consumption Questions (AUDIT-C): An Effective Brief Screening Test for Problem Drinking, Arch Intern Med, 1998;158(16):1789-1795

Hays, R., Merz, J., Response burden, reliability, and validity of the Cage, Short MAST, and AUDIT alcohol screening measures, Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 1995, 27 (2), 277-280.