Απορριψη 11897 πτυχίων του ΕΑΠ από ΑΣΕΠ

Τα προγράμματα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» είναι τα δύο σημαντικότερα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και απαρτίζονται με περισσότερους από 11897 φοιτητές. Τα εν λόγω προγράμματα προσφέρουν γνώσεις στους φοιτητές σχετικά με την εξέλιξη του ελληνικού και ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από το πρίσμα της ιστορίας, της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστημών. Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με άλλα διαπολιτισμικά προγράμματα που προσφέρονται από ελληνικά πανεπιστήμια, οι απόφοιτοι αυτών των προγραμμάτων αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, τα οποία είναι αβέβαια εδώ και δεκαετίες.

Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ

Λόγω της δομής τους, τα δύο προγράμματα δεν έχουν λάβει έγκριση ως Πανεπιστημιακές Εκπαιδευτικές κατευθύνσεις (ΠΕ), με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικές ή διοικητικές θέσεις. Τον Ιούλιο του 2019, η διοικούσα επιτροπή πρότεινε να ενταχθούν στην ΠΕ78 (εκπαιδευτικών κοινωνικών επιστημόνων), προσπαθώντας να δώσει λύση στο πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2020, το υπουργείο Παιδείας απέρριψε την πρόταση, καθώς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής εξέφρασε αρνητική γνώμη. Από τότε, φοιτητές και απόφοιτοι κατηγορούν το πανεπιστήμιο ότι δεν έχει αναλάβει δράση στο ζήτημα.

Η απάντηση του ΕΑΠ

Το ΕΑΠ επισήμανε ότι έχει σταθερά επιδιώξει να βελτιώσει και να διευρύνει τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τους αποφοίτους του. Οι δράσεις που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα στα προγράμματα που συζητούνται είναι δύσκολο να αναλυθούν συνολικά λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας του στον χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, αναφέρθηκε συνοπτικά στις κύριες δράσεις του, οι οποίες είναι οι εξής:

 • Οι απόφοιτοι του προγράμματος σπουδών “Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό” (ΕΠΟ) του ΕΑΠ, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποκτούν μια πλήρη επιστημονική γνώση για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς κλάδους όπως η διδασκαλία μαθημάτων που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό
 • Η διαχείριση διοικητικών θεμάτων που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς
 • Η έρευνα σε διάφορους τομείς του ευρωπαϊκού πολιτισμού και του πολιτισμού στην Ελλάδα

Επίσης, επισημαίνεται ότι οι πτυχιούχοι του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:

 • Στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημοσία και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
 • Στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστήμων και τεχνολογίας και
 • Στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα

Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) καθορίζεται με το άρθρο 3 του Π.Δ. 66/2009, ΦΕΚ 89/Α/2009. Με βάση τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει, οι πτυχιούχοι του ανωτέρω προγράμματος Σπουδών μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε φορείς όπως:

 • Οργανισμοί και ιδρύματα πολιτιστικής διαχείρισης
 • Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Σχετικοί με τα διδασκόμενα γνωστικά πεδία φορείς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης
 • Συναφείς κλάδοι και επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα

Αναφορικά με τους αποφοίτους του προγράμματος σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» μπορούν να απασχοληθούν:

 • Ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε μαθήματα Πολιτισμού και ιστορίας
 • Στην έκδοση ιστορικών αφιερωμάτων, στη παραγωγή πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην δημιουργία ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων πολιτιστικού περιεχομένου, σε αρχεία και συλλογές, σε μουσεία, ερευνητικά και πολιτιστικά ιδρύματα, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Η Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, γνωρίζοντας την ανησυχία των αποφοίτων του για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και προσπαθώντας να τους βοηθήσει, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ για τη συμπερίληψη των πτυχίων του ΕΑΠ στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Επίσης, ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών να συμπεριλάβει το πρόγραμμα σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» ως προσόν για διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων. Τέλος, το ΕΑΠ προσπαθεί να υποστηρίξει και να εδραιώσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό».