Κάθε βιογραφικό πρέπει να περιλαμβάνει 3 πολύ σημαντικά στοιχεία:

 1. Πτυχία

 2. Μεταπτυχιακά

 3. Πιστοποιητικά

 

Η εκπαίδευση φυσικά είναι σημαντική, όμως δεν πρέπει να λείπουν και επιπλέον δεξιότητες, μαζί με τα κλασσικά προσόντα. Οι δεξιότητες είναι αυτές που θα σε βοηθήσουν να επιλεχθείς.

Πιο παλιά, οι υποψήφιοι επιλεγόντουσαν επειδή είχαν τίτλο μεταπτυχιακού στο βιογραφικό τους, κάτι που πλέον οι περισσότεροι κατέχουν.

Με αποτέλεσμα, οι επιπλέον πληροφορίες να κάνουν την διαφορά.

Οι δεξιότητες, σίγουρα δεν είναι σημαντικότερες από κάποιο μεταπτυχιακό, όμως και τα δύο θα σε οδηγήσουν να «κερδίσεις» μια θέση που σε ενδιαφέρει, στον εργασιακό τομέα, ή να «ανέβεις» επίπεδο στην ήδη εργασία σου.

Όλοι οι εργοδότες αναζητούν έναν υποψήφιο με πολλές δεξιότητες που να βοηθήσουν την επιχείρηση τους να επιτύχει.

Παρότι οι δεξιότητες που χρειάζονται σε κάθε κλάδο είναι διαφορετικές, υπάρχουν ορισμένες δεξιότητες που σε κάθε τομέα είναι εξίσου σημαντικές.

Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που επιθυμούν να έχεις οι εργοδότες

 

 • Επικοινωνιακές: η επικοινωνία είναι σημαντικό κομμάτι σε κάθε επιχείρηση. Οι εργοδότες αναζητούν υποψηφίους που έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν καθαρά τις απόψεις τους, να ακούνε και να επικοινωνούν με τα υπόλοιπα μέλη της επιχείρησης σε επαγγελματικό επίπεδο, με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και φυσικά με τους πελάτες. Η επικοινωνία, στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο, συμβάλλει σε συνεργασίες, σε αποφυγή παρεξηγήσεων και στην μεταφορά πληροφοριών με σαφήνεια.

 

 • Επίλυση προβλημάτων: Οι εργοδότες επιλέγουν άτομα που έχουν κριτική σκέψη και μπορούν να δώσουν πρωτότυπες λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές δυσκολίες-ζητήματα. Η επίλυση προβλημάτων αποτελείται από την ανάλυση περίπλοκων καταστάσεων, την αναζήτηση αιτιών στα προβλήματα και την εύρεση στρατηγικών λύσεων για την αποφυγή εμποδίων. Η ικανότητα να αντιμετωπίζεις δύσκολες καταστάσεις και η λήψη σωστών αποφάσεων πρόκειται να εκτιμηθεί αρκετά από τους εργοδότες.

 

 • Προσαρμοστικότητα & Ευελιξία: Το να μπορείς να προσαρμοστείς εύκολα και γρήγορα σε μια επιχείρηση που αλλάζει ραγδαία αποτελεί σπουδαία δεξιότητα. Οι εργοδότες εκτιμούν έναν υποψήφιο που έχει την δυνατότητα να δεχτεί την αλλαγή θετικά, να εξελιχθεί στις καινοτόμες τεχνολογίες και στις νέες μεθόδους καθώς επίσης και να ενισχύσει το εργασιακό του περιβάλλον. Η επιθυμία για μάθηση και η απόκτηση νέων ικανοτήτων ραγδαία αποτελεί σημαντικό ρόλο στην ολοένα αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας.

 

 • Ηγετικός ρόλος: Οι ηγετικές δεξιότητες προτιμώνται αρκετά, και όχι μόνο σε διοικητικούς ρόλους. Οι εργοδότες αναζητούν άτομα που να παίρνουν πρωτοβουλίες, να καθοδηγούν άλλους και να αποδείξουν αποτελεσματικές μεταξύ ανθρώπων ικανότητες. Το να παρακινείς και να δίνεις συμβουλές σε μια ομάδα, να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά τα πρότζεκτ και να θέτεις ηγετικά παραδείγματα, θα οδηγήσουν σε μια βελτίωση της εργασιακής σου πορείας, αρκετά σημαντική.

 

 • Τεχνικές ικανότητες: Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί αρκετά, οι γνώσεις τεχνικών ζητημάτων είναι πολύ σημαντικές σε αρκετούς τομείς. Η κωδικοποίηση, η ανάλυση πληροφοριών, τα γραφικά και η λύση σε υπηρεσίες λογισμικού πρόκειται να σου προσδώσουν ισχυρό πλεονέκτημα. Η εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων δεδομένων στον κλάδο είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να ανταπεξέλθεις στις ανάγκες των εργοδοτών.

 

 • Ομαδικό πνεύμα & συνεργασία: Η δυνατότητα εργασίας με τους συνεργάτες σου είναι πολύ σημαντικό στους σύγχρονους χώρους εργασίας. Οι εργοδότες επιλέγουν άτομα με υψηλό επίπεδο συνεργασίας, με αποτελεσματική συμμετοχή σε ομαδικούς στόχους και με ευχάριστη αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους. Η παροχή ιδεών, η λήψη ευθυνών και η κατανόηση ποικίλων προοπτικών πρόκειται να επιφέρει ένα αρμονικό και αναπτυξιακό εργασιακό μέρος.

 

 • Συναισθηματική ευφυΐα: η συναισθηματική αντίληψη πρόκειται για την κατανόηση και αντιμετώπιση των συναισθημάτων και την ανάπτυξη ενσυναίσθησης. Οι εργοδότες αντιλαμβάνονται την αξία της συναισθηματικής αντίληψης, ώστε να χτίσουν ένα ισχυρό περιβάλλον, να αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και να αναπτύσσουν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον. Η προβολή αυτογνωσίας και η αντιμετώπιση ανθρωπίνων σχέσεων πρόκειται να σε αναδείξει ως νέο μέλος της επιχείρησης.

 

 • Διαχείριση & οργάνωση χρόνου: Στο εργασιακό περιβάλλον θα προκύψει αρκετός φόρτος εργασίας και πολλές δραστηριότητες, έτσι οι εργοδότες θα προτιμήσουν οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στον χρόνο και την οργάνωση. Η ιεράρχηση εργασιακών δραστηριοτήτων, η οργάνωση προθεσμιών και η ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών πρότζεκτ αναδεικνύει την αποτελεσματική και αποδοτική εργασιακή δεξιότητά σου.

Ο συνδυασμός των παραπάνω ικανοτήτων θα ενισχύσει την εικόνα σου και θα σε κάνει σημαντικό μέλος κάθε επιχείρησης. Οι εργοδότες δίνουν βάση τόσο στις τεχνικές όσο και στις επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων. Η ενίσχυση και βελτίωση των δεξιοτήτων που αναλύονται σε αυτό το άρθρο πρόκειται να σε αναδείξουν ως έναν σπουδαίο υποψήφιο για κάθε εργασιακό περιβάλλον.