Διδακτορικές Σπουδές μεταξύ του Πανεπιστημίου Λωζάνης και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας

 

Το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με την Σχολή Ποινικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου Λωζάνης, που βρίσκεται στην Ελβετία, αποφάσισαν την κοινή επίβλεψη των διδακτορικών σπουδών, αρχίζοντας με τον νέο Διδακτορικό τίτλο: «Forensic Inference and Statistics around Dynamic Signatures Data».

Οι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές πρέπει να κάνουν εγγραφή στα δύο αυτά Πανεπιστήμια, όπου η Διατριβή θα πραγματοποιηθεί με δημόσια υπεράσπιση στο ΟΠΑ και δημόσια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Λωζάνης.  

Έπειτα από την επιτυχία του υποψήφιου στην Διατριβή του, έχει την δυνατότητα να λάβει δύο Διδακτορικά Διπλώματα, σε δύο τομείς, καθώς και τον διδακτορικό τίτλο.

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
Ph.D. in Statistics (Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στατιστική)

Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος Πανεπιστημίου της Λωζάνης:
Ph.D. στην Εγκληματολογική Επιστήμη (Τίτλος στα γαλλικά: Doctorat ès Sciences en Science Forensique)

Περισσότερες πληροφορίες:https://www.dept.aueb.gr/el/stat/news/19122022jointphd