Διεθνής αναγνώριση της στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Το 2022 πραγματοποιήθηκε μια παγκόσμια αναγνώριση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των πρωτοβουλιών του για θέματα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Πανεπιστήμιο αυτό βρίσκεται στη κατάταξη UI GreenMetric World University Rankings 373ο ανάμεσα σε 1050 πανεπιστήμια παγκοσμίως https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2022/uowm.gr

 

Τα κριτήρια της λίστας αφορούν την βιώσιμη καλλιέργεια και τα πανεπιστήμια αξιολογούνται με βάση τις υποδομές, την ενέργεια και το κλίμα, την διαχείριση αποβλήτων, την διαχείριση νερού, τις μεταφορές και την εκπαίδευση.

 

Η παγκόσμια αυτή αναγνώριση αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα των δράσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο να μεταμορφωθεί σε ένα πράσινο ακαδημαϊκό κτίριο χωρίς ενεργειακά στοιχεία.