Δωρεάν Πρόγραμμα Πληροφορικής για Φοιτητές Θεσσαλονίκης

Επιδοτούμενο πρόγραμμα φοιτητών, εντελώς δωρεάν, για μαθήματα Πληροφορικής με στόχο να αποκτήσουν μοριοδοτούμενη πιστοποίηση γνώσεων Υπολογιστή, αναγνωρισμένη από προκηρύξεις εργασίας, μεταπτυχιακά, προσλήψεις και ΑΣΕΠ.

Δικαίωμα απόκτησης της πιστοποίησης αυτής (δωρεάν) έχουν οι φοιτητές Θεσσαλονίκης. Οι θέσεις είναι λίγες και υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Δικαιούχοι είναι όσοι φοιτούν στο ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙΠΑΕ, ΕΑΠ και σε σχολές ΙΕΚ και ΕΠΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.

Οι δικαιούχοι πρέπει να εξεταστούν το λιγότερο σε 3 ενότητες και επιβαρύνονται μόνο από τα παράβολα συμμετοχής  

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δυνατότητα να διακόψουν για λίγο λόγω εξεταστικής, δωρεάν μαθήματα και απόκτηση πιστοποίησης μεταξύ μίας εβδομάδας και δύο μήνες, με βάση τις γνώσεις του φοιτητή, συμμετοχή σε εξετάσεις ειδικές για τον ΑΣΕΠ, για ιδιώτες, για μεταπτυχιακά και προκηρύξεις, η πιστοποίηση δεν έχει λήξη, υπάρχει το δικαίωμα επανεξέτασης χωρίς κόστος αν αποτύχουν και οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν το ωράριο και τις μέρες μαθημάτων.

Οι ενότητες περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαδικτύου (όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, υπηρεσίες ιστού), επεξεργασία κειμένου (δημιουργία, επεξεργασία), υπολογιστικά φύλλα (παρουσίαση, ανάλυση δεδομένων), χρήση Η/Υ και Διαχείριση αρχείων, παρουσιάσεις και βάσεις δεδομένων.