ΕΑΠ: Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους φοιτητές, επεκτείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που διαθέτουν εξαμηνιαία διάρθρωση σπουδών, με την εκκίνηση των μαθημάτων να προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2024.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2024, και συγκεκριμένα μέχρι τις 11.59 π.μ. (μεσημβρινή ώρα).

Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μόνο μέσω του διαδικτύου.

Η εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα γίνει με βάση τη σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αιτήσεις θα θεωρηθούν επιλαχούσες σε περίπτωση υπερβολικού αριθμού αιτήσεων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις φοίτησης. Σε περίπτωση ανεπάρκειας θέσεων, το σύστημα υποβολής αιτήσεων μπορεί να κλείσει προτού φτάσει η καταληκτική ημερομηνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική οργάνωση του προγράμματος. Στην επιλογή των φοιτητών/τριών, προτεραιότητα θα έχουν όσοι/όσες έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι αποτελέσματα των εισαχθέντων και των απορριφθέντων ανά Πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των αιτήσεων.

 

 

1. Για να ανοίξετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

2. Για να ενημερωθείτε σχετικά για τα απαιτούμενα έγγραφα για την εγγραφή πατήστε εδώ.

3. Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους πληρωμής του οικονομικού συμβολαίου πατήστε εδώ.

4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

 

 

Ειδικά για τα Προγράμματα Σπουδών που έχουν άμεση κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων, όπως το ΕΑΓ και το ΕΑΨ, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα εγγραφής σε μορφή pdf (και jpeg για τη φωτογραφία), τα οποία περιγράφονται στον παραπάνω σύνδεσμο, πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος υποβολής της αίτησης.