Τι είναι η λογοκλοπή & πώς γίνεται ο έλεγχός της

 

Τι είναι λογοκλοπή ή πλαγιαρισμός σε μια εργασία

 

Η έννοια της λογοκλοπής πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα, ειδικότερα στα πλαίσια του ρομαντικού κινήματος. Ο όρος “plagiarism” προέρχεται από τη Λατινική λέξη “plagiarius,” που σημαίνει “ο απαγωγέας.” Η λογοκλοπή αφορά την ανάληψη του έργου κάποιου άλλου, είτε πρόκειται για κείμενο, εικόνα ή ακουστικό υλικό, χωρίς να γίνει κατάλληλη αναφορά στην πηγή προέλευσής του.

 

 

 

Η λογοκλοπή αποτελεί ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα από όλους. Τόσο στον ακαδημαϊκό χώρο όσο και στον χώρο της δημοσιογραφίας, ο πλαγιαρισμός θεωρείται απαράδεκτος και χαρακτηρίζεται ως κλοπή. Παρόλο που νομικά η λογοκλοπή δεν θεωρείται κατ’ ευθείαν έγκλημα, αντιπροσωπεύει μια παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί ποινικό αδίκημα.

 

Εκτός από τον πλαγιαρισμό, είναι σημαντικό να γνωρίζεις και την έννοια της “αυτό-λογοκλοπής”. Η αυτό-λογοκλοπή αντιστοιχεί στο να ανακυκλώνεις, να δημοσιεύεις ή να υποβάλλεις την ίδια εργασία σε δύο ή περισσότερα μαθήματα. Αυτή η ανακύκλωση μπορεί να επηρεάζει ένα συγκεκριμένο τμήμα ή ακόμη και ολόκληρο το κείμενο της υπάρχουσας εργασίας. Παρότι η αυτό-λογοκλοπή δεν θεωρείται ως η χειρότερη μορφή πλαγιαρίσματος, εξακολουθεί να θεωρείται ανήθικη.

 

Τα θέματα που σχετίζονται με τη λογοκλοπή εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει εκτεταμένη και επαναλαμβανόμενη χρήση ολόκληρου του υλικού από μια εργασία, χωρίς να έχει γίνει νέα έρευνα από τον συγγραφέα. Συγκεκριμένα, αν πάρεις μια παλαιότερη εργασία σου και την παρουσιάσεις ως καινούργια χωρίς να έχεις πραγματοποιήσει νέα έρευνα, τότε έχεις διαπράξει αυτό-λογοκλοπή.

 

Τύποι λογοκλοπής φοιτητών

Οι τύποι λογοκλοπής που μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος κατά την εκπόνηση των εργασιών περιλαμβάνουν:

 

– Αντιγραφή λέξη προς λέξη: Η αντιγραφή ενός κειμένου χωρίς την αναφορά της πηγής του.

 

– Μερική παράφραση: Η οικειοποίηση μέρους μιας εργασίας που δημιουργήθηκε από άλλον, χωρίς αναφορά στην πηγή.

 

– Μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου: Η μετάφραση ενός κειμένου χωρίς την αναφορά της πηγής του.

 

– Χρήση αυτούσιων φράσεων άλλου χωρίς αναφορά: Η χρήση αυτούσιων φράσεων ή ιδεών χωρίς την αναφορά της πηγής.

 

– Παράφραση μιας ιδέας άλλου χωρίς παραπομπή: Η οικειοποίηση ιδεών χωρίς να υπάρχει αναφορά στον αρχικό δημιουργό.

 

– Χρήση ημιτελών ή ανακριβών πηγών:Η χρήση πηγών που είναι ημιτελείς ή ανακριβείς.

 

– Χρήση εικόνων, ηχητικών αρχείων, πινάκων, διαγραμμάτων και βίντεο χωρίς αναφορά πηγής: Η χρήση πολυμέσων χωρίς αναφορά στην πηγή και τον δημιουργό.

 

 

Πώς γίνεται ο έλεγχος της λογοκλοπής

 

Ο έλεγχος της λογοκλοπής απαιτεί προσοχή και συγκεκριμένα βήματα:

 

  1. Ακολούθησε τις οδηγίες του καθηγητή: Κατανόησε και ακολούθησε τις οδηγίες που έχει δώσει ο καθηγητής. Συμμορφώσου με τις απαιτήσεις της εργασίας.

 

  1. Κατάλληλες αναφορές:Σιγουρέψου ότι έχεις κάνει σωστές αναφορές όλων των πηγών που έχεις χρησιμοποιήσει. Η αναφορά των πηγών είναι κρίσιμη για τον αποκλεισμό της λογοκλοπής.

 

  1. Κριτική σκέψη και ανάλυση: Σκέφτηκε κριτικά και ανάλυσε το θέμα της εργασίας. Η εργασία σου πρέπει να αντανακλά τη δική σου κριτική σκέψη και κατανόηση του θέματος.

 

  1. Αποφύγετε την αντιγραφή-επικόλληση: Αποφύγετε την απλή αντιγραφή λέξη προς λέξη από πηγές. Η εργασία σου πρέπει να αποτελεί πρωτότυπη συνεισφορά.

 

Η λογοκλοπή δείχνει έλλειψη κατανόησης του θέματος και έλλειψη θέλησης για διακριτική εργασία. Είναι σημαντικό να παρουσιάσεις τις δικές σου ιδέες και αναλύσεις.

 

Το turnitin είναι ένα από τα πιο καταξιωμένα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα για τον έλεγχο της πρωτοτυπίας των εργασιών. Αντίθετα με άλλα λογισμικά ανίχνευσης λογοκλοπής, το turnitin δεν περιορίζεται στο απλό εντοπισμό κομματιών κειμένου από πηγές, αλλά λειτουργεί ως σύστημα αντιστοίχισης και αξιολόγησης.

 

Η διαδικασία λειτουργίας του turnitin περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 

  1. Σύγκριση του κειμένου: Το κείμενο της φοιτητικής εργασίας συγκρίνεται με μια εκτενή βάση δεδομένων πηγών, περιλαμβανομένων βιβλίων, άρθρων και ηλεκτρονικών πηγών.

 

  1. Αναφορά της πρωτοτυπίας: Το λογισμικό παράγει ένα “originality report” που δείχνει το ποσοστό πρωτοτυπίας του κειμένου.

 

  1. Υπογράμμιση αντιστοίχισης: Τα τμήματα του κειμένου που αντιστοιχούν σε πηγές από τη βάση δεδομένων υπογραμμίζονται, και παρέχεται πληροφορία για το ποσοστό της αντιστοίχισης.

 

  1. Αναφορά της αρχικής πηγής: Ενδέχεται επίσης να παρέχεται πληροφορία σχετικά με την αρχική πηγή των αντιστοιχήσεων.

 

Το turnitin δεν αποφαίνεται κατά πόσο η χρήση είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά παρέχει πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς για να αξιολογήσουν την πρωτοτυπία και τη σωστή αναφορά των πηγών.

 

Ποιο είναι το αποδεκτό ποσοστό λογοκλοπής για γραπτές εργασίες

 

Το αποδεκτό ποσοστό λογοκλοπής για γραπτές εργασίες διαφέρει ανάμεσα σε διάφορα πανεπιστήμια και μαθήματα. Συνήθως, γενικά θεωρείται ότι ένα ποσοστό λογοκλοπής μεταξύ 15% και 18% είναι αποδεκτό και δεν προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Το όριο λογοκλοπής που θεωρείται αποδεκτό μπορεί να φτάσει έως και 20% ή ακόμα και 35% σε ορισμένα πανεπιστήμια, ιδίως σε μαθήματα που αφορούν τύπους, όπου η παραφραστική αναπαραγωγή δεν είναι πάντα εφικτή.

 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχεις υπόψη σου ότι το ακριβές όριο αντιγραφής – λογοκλοπής πρέπει να επιβεβαιωθεί με τον καθηγητή του κάθε μαθήματος. Εάν πρόκειται για την υλοποίηση πτυχιακής εργασίας, μπορεί να είναι σκόπιμο να αποφεύγεις ηλεκτρονικούς ανιχνευτές λογοκλοπής εκτός του Turnitin, καθώς είναι ένα από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται ευρέως στα ακαδημαϊκά ιδρύματα για τον έλεγχο της αυθεντικότητας των εργασιών. Κάθε ειδικός κανόνας που ισχύει για το ανώτερο επίπεδο λογοκλοπής πρέπει να συζητηθεί και να τελειοποιηθεί με τον καθηγητή του μαθήματος.

 

Γιατί η λογοκλοπή είναι σημαντικό αδίκημα

Σε απλά λόγια, αν ένα άτομο υποπέσει σε λογοκλοπή, θα υποστεί σοβαρές κυρώσεις. Οι συνέπειες της λογοκλοπής είναι σημαντικές όχι μόνο για το άτομο που διαπράττει τη λογοκλοπή, αλλά και για το άτομο του οποίου το έργο έχει κλαπεί. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής μπορεί να αντιμετωπίσει την αποτυχία σε ένα μάθημα ή ακόμα και την αποπομπή του από το πανεπιστήμιο. Ένας επαγγελματίας μπορεί να χάσει τη δουλειά του και να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εύρεση νέας εργασίας.

 

Για το θύμα λογοκλοπίας, τα βασικά συναισθήματα περιλαμβάνουν απογοήτευση και αίσθηση αδικίας, καθώς παρατηρεί κάποιον άλλο να κλέβει το έργο του. Επιπλέον, αντιμετωπίζει άσκοπη απώλεια χρόνου και πόρων καθώς προσπαθεί να επιβάλει τη δικαιοσύνη. Σημειώνεται ότι το ζήτημα της λογοκλοπής δεν επηρεάζει μόνο τους κανονισμούς των πανεπιστημίων και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, αλλά αφορά επίσης τον σεβασμό προς την αξία και τον χρόνο που ένα άτομο έχει αφιερώσει για τη σύνταξη ενός έργου, είτε για προσωπική εκπόνηση είτε για επιπλέον εισόδημα.

 

Εφόσον η λογοκλοπή θεωρείται ως αξιόποινη πράξη, τα περισσότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως χρησιμοποιούν λογισμικά ελέγχου λογοκλοπής. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν περιπτώσεις λογοκλοπής στις πτυχιακές εργασίες που υποβάλλουν οι φοιτητές.

 

Πώς να αποφύγω τη λογοκλοπή / αντιγραφή λόγου

Ο κατά λάθος ή έμμεσος πλαγιαρισμός συνήθως προκύπτει όταν η έρευνα και η συγγραφή μιας εργασίας γίνονται απότομα την τελευταία στιγμή. Είναι σημαντικό να ξεκινήσεις την έρευνά σου όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ώστε να έχεις αρκετό χρόνο για να επεξεργαστείς σωστά τις πηγές σου.

 

Διαβάζοντας προσεκτικά κάθε πηγή και στη συνέχεια εκφράζοντας τις κύριες πληροφορίες με τα δικά σου λόγια, θα έχεις τον απαραίτητο χρόνο για να κατανοήσεις τις πηγές και να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη. Εάν χρειάζεσαι καθοδήγηση για τη συγγραφή της εργασίας σου, μπορείς να βρεις χρήσιμες συμβουλές στον οδηγό συγγραφής εργασιών μας.

 

Στον ακαδημαϊκό χώρο, κάθε πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί συγκεκριμένο σύστημα αναφορών (π.χ. APA, Harvard, κ.λπ.). Είναι σημαντικό να εξοικειωθείς με τον τρόπο αναφοράς των πηγών σου, και εάν χρησιμοποιείς το Microsoft Word, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα συστήματα αναφορών που παρέχει ή να προσθέσεις άλλα.

 

Όταν πραγματοποιείς παράφραση κειμένου, δηλαδή αναδιατυπώνεις τα λεγόμενα ενός συγγραφέα με τα δικά σου λόγια, είναι σημαντικό να περιλαμβάνεις το όνομα του συγγραφέα ή, αν δεν είναι διαθέσιμο, την πηγή από την οποία προήλθε το κείμενο, καθώς επίσης και την ημερομηνία συγγραφής. Εάν επιθυμείς να παραθέσεις αυτολεξεί τις απόψεις ενός συγγραφέα, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις εισαγωγικά και να αναφέρεις το όνομα του συγγραφέα καθώς και τη σελίδα από όπου προέρχεται το απόσπασμα.

 

Για να αποφευχθεί η λησμονημένη αναφορά, μπορείς να δημιουργήσεις μια λίστα βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και των πηγών που τελικά δεν χρησιμοποίησες. Κάτω από κάθε τίτλο στη βιβλιογραφία, μπορείς να προσθέσεις σημειώσεις που έχεις καταγράψει κατά τη διάρκεια της έρευνάς σου. Με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της βιβλιογραφίας, μπορείς εύκολα να ενσωματώνεις τις πληροφορίες της πηγής δίπλα στην αντίστοιχη πρόταση της εργασίας σου, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο ακούσιας αντιγραφής.

 

Τι κάνω σε περίπτωση λογοκλοπής

Είναι συχνό ερώτημα να αναρωτιέσαι τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση λογοκλοπής. Κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα έχει τους δικούς του κανόνες για την αντιμετώπιση της λογοκλοπής, και οι συνέπειες μπορεί να διαφέρουν. Ένα υψηλό ποσοστό λογοκλοπής δεν αποτελεί αυτομάτως ένδειξη εσκεμμένης παραβίασης. Πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά αν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση.

 

Σε περίπτωση που συλληφθείς για λογοκλοπή, οι κυρώσεις μπορεί να είναι σοβαρές, περιλαμβάνοντας από το μηδενισμό της εργασίας μέχρι την αποβολή από το ίδρυμα. Εάν σου ζητηθεί να διορθώσεις την εργασία σου, ακολούθησε προσεκτικά τις οδηγίες του καθηγητή και ενσωμάτωσε όλες τις πηγές σου. Καλό είναι να αποφύγεις τα ίδια λάθη.

 

Επιπλέον, να γνωρίζεις ότι όχι όλες οι εργασίες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Σε μια απλή εργασία εξαμήνου, ειδικά αν είναι η πρώτη σου, μπορεί να υπάρχει περισσότερη κατανόηση. Ωστόσο, σε μια διπλωματική εργασία, οι αντιδράσεις μπορεί να είναι πιο αυστηρές, θεωρώντας ότι έχεις ήδη εμπειρία στην εκπόνηση εργασιών.

Συνοψίζοντας

Κατανοώ, λοιπόν, ότι η λογοκλοπή δεν αποτελεί απλό ζήτημα και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. Είναι απαραίτητο να είσαι πολύ προσεκτικός, και ακολουθώντας τις οδηγίες μας, η εκπόνηση της εργασίας σου δεν θα αποτελεί μια ακατόρθωτη διαδικασία.