Επιστολή αγανάκτησης των Πανεπιστημιακών του ΕΑΠ προς Υπουργό Παιδείας

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μόνο ΑΕΙ στην Ελλάδα που δεν έχει αυτοδιοίκηση, αν και πληροί τα κριτήρια που προβλέπει ο νόμος από το 2006 και ακόμα και από τον νέο νόμο Ν.4957/2022 που εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με εισήγηση της υπουργού.

Οι καθηγητές του ΕΑΠ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της διοικούσας επιτροπής, έστειλαν επιστολή στην κυβερνητική αρχή, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την έλλειψη αυτοδιοίκησης στο πανεπιστήμιο. Ζητούν την άμεση δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του ΕΑΠ, ιδίως λόγω των προσεχών εκλογών. Οι καθηγητές επισημαίνουν ότι η έλλειψη αυτοδιοίκησης έχει καταλήξει στο να τοποθετεί το ΕΑΠ σε «ομηρία», καθώς οι Διοικούσες Επιτροπές διορίζονται από τις κυβερνήσεις.

Η επιστολή

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, 30 χρόνια από την ίδρυσή του και 25 χρόνια από την έναρξη παροχής των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο 4 Σχολών και 50.000 φοιτητών παραμένει ακόμα υπό καθεστώς διοριζόμενων Διοικουσών Επιτροπών. Εν τούτοις και περιοριζόμενοι μόνο στο πρόσφατο παρελθόν, παρά:

  • τις ομόφωνες αποφάσεις όλων των Σχολών του ΕΑΠ που απεστάλησαν τον Ιούλιο του 2022 στον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας και τα πολιτικά κόμματα, για πρόβλεψη του αυτοδιοίκητου του ΕΑΠ στον υπό ψήφιση (τότε) νέο νόμο για τα ΑΕΙ,
  • τις επανειλημμένες αμέσως μετά την ψήφιση του Ν.4957/2022, δημόσιες δηλώσεις και διαβεβαιώσεις από πλευράς Υπουργείου για δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του ιδρύματος στις αρχές του 2023 και σε κάθε περίπτωση έγκαιρα πριν τις βουλευτικές εκλογές,
  • τις ομόφωνες αποφάσεις της διορισμένης Διοίκησης του ΕΑΠ με διαφορετική σύνθεση (Ιούνιος 2022 και Ιανουάριος 2023) που αναγνωρίζουν την ωριμότητα του ιδρύματος να υπαχθεί σε καθεστώς πλήρους αυτοδιοίκησης, με αποστολή συγκεκριμένης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και προσαρμογή στις προβλέψεις του Ν.4957/2022, καμία επίσημη ενημέρωση και εξέλιξη δεν υπάρχει μέχρι σήμερα επί του θέματος.

Έτσι, το ΕΑΠ παραμένει το μοναδικό ελληνικό ΑΕΙ που δεν είναι αυτοδιοικούμενο, αν και πληροί από το 2006 τα κριτήρια αυτοδιοίκησης που προβλέπει ακόμα και ο Ν.4957/2022 που με δική σας εισήγηση νομοθέτησε το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΑΠ παρακολουθεί με ανησυχία το ενδεχόμενο της ματαίωσης των προσδοκιών που καλλιέργησαν οι εξαγγελίες σας και της περαιτέρω παραμονής του ΕΑΠ σε ομηρία, με διοριζόμενες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις Διοικούσες Επιτροπές. Μια τέτοια δυσμενής εξέλιξη θα ήταν ανακόλουθη με την προσφορά του ΕΑΠ στην ελληνική κοινωνία και απογοητευτική για τόσους ανθρώπους, μέσα κι έξω από το Ίδρυμα, που επί τόσα χρόνια έχουν μοχθήσει για την ανάπτυξή του.

Επειδή το διάστημα που απομένει έως την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έχει συρρικνωθεί δραματικά, σας καλούμε σε άμεση δρομολόγηση της αυτοδιοίκησης του πανεπιστημίου, στη βάση της από 16/1/2023 σχετικής εισήγησης της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ που σας έχει αποσταλεί.