Ερευνητικά Ινστιτούτα ΕΚΠΑ

Ιδρύονται έντεκα Ινστιτούτα στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας. Οι τίτλοι των ερευνητικών ινστιτούτων είναι οι παρακάτω:

 

 1. Βιοτεχνολογία Κυκλική Βιο-Οικονομία – Βιώσιμη Ανάπτυξη. Διευθυντής Κωνσταντίνος Βοργιάς

 1. Πολυγλωσσία και Γλωσσική́ Πολιτική́. Διευθύντρια Βασιλική Δενδρινού

 1. Ανθρωπιστική́ Ιατρική και Διαχείριση στο Πεδίο. Διευθυντής Εμμανουήλ Πικουλής

 1. Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Διευθυντής Δημήτριος Πλάντζος

 1. Εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες. Διευθυντής Πολυχρόνης Κυνηγός

 1. Φιλοσοφικών Ερευνών. Διευθυντής Ευστάθιος Ψύλλος

 1. Γαλάζια Ανάπτυξη και Θαλάσσια Έρευνα. Διευθυντής Σεραφείμ Πούλος

 1. Ενέργεια-Ανανεώσιμες Μορφές της και Μεταφορές. Διευθύντρια Χριστίνα-Άννα Μητσοπούλου

 1. Βιο-δραστικών Φυσικών Προϊόντων. Διευθυντής Αλέξιος-Λέανδρος Σκαλτσούνης

 1. Εθνοφαρμακολογικών Μελετών και Φυτοθεραπείας. Διευθυντής: Νεκτάριος Αληγιάννης

 1. Βιο-στατιστική, Βιο-πληροφορική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας. Διευθύντρια: Παναγιώτα Τουλούμη