Φιλοσοφική Αθηνών-Υποτροφία

Κάθε μήνα θα δίνονται 900 ευρώ σε σπουδαστές και πτυχιούχους της Φιλοσοφικής Σχολής στην Αθήνα για μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στο εξωτερικό για το έτος 2023-2024.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού χορηγεί τέσσερις υποτροφίες στα παρακάτω αντικείμενα:

Στην Κλασσική Φιλολογία χορηγείται μία θέση, στην βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία χορηγείται μία θέση, στην Αρχαιολογία του Ελληνικού κόσμου χορηγείται μια θέση και στην Ιστορία χορηγείται μία θέση.

Ο διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και θα αναρτηθεί ανακοίνωση για την ακριβής τοποθεσία στην είσοδο του κτιρίου και στον ιστότοπο της Σχολής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εξεταστούν και σε κάποια ξένη γλώσσα στις 3/5/2023. Η επιτυχία τους στις εξετάσεις (γραπτές και προφορικές) σε μία από τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ιταλικά) είναι βασική προϋπόθεση για να είναι υποψήφιοι της υποτροφίας. Μετά την επιτυχία τους, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα κατά κλάδο μαθήματα της προκήρυξης στις 10/5/2023.

Η βαθμολογία θα κυμαίνεται από 0 έως 20 και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση από 14/20. 

Αναβαθμολόγηση δεν θα γίνει λόγω του νόμου.

Η υποτροφία διαρκεί δύο έτη και υπάρχει η επιλογή παράτασης επιπλέον δύο χρόνια.

Τα έξοδα μετακίνησης στην ξένη χώρα και στην χώρα τους πρόκειται να καταβληθούν έπειτα από αποδεικτικό εισιτηρίου και αποδεικτικό πληρωμής. 

Στην περίπτωση που η υποτροφία σταματήσει για λόγους του φοιτητή, θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα της υποτροφίας που τους έχουν καταβληθεί.