Η Κύπρος ελκυστικός προορισμός για σπουδές

Η Κύπρος, αυτά τα χρόνια, συγκεντρώνει έναν υψηλό αριθμό φοιτητών. Ο ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών που διαλέγουν τα πανεπιστήμια της Κύπρου είναι ο λόγος που θεωρείται ένας θελκτικός προορισμός για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση

Τα πανεπιστήμια της Κύπρου παρέχουν μεγάλο επίπεδο ποιότητας, για τον λόγο ότι 3 από αυτά υπάρχουν στο Σύστημα Πανεπιστημιακής κατάταξης, “Times Higher Education World University Ranking” (WUR), το έτος 2023.

Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, σημειώνει μια αρκετά καλή πορεία στον παρακάτω πίνακα. Βρίσκεται το έτος αυτό στο 2% από τις καλύτερες πανεπιστημιακές σχολές διεθνώς.  Επίσης, βρίσκεται δεύτερο στην Κύπρο και τέταρτο στην Κύπρο και την Ελλάδα.

2021-2023 τα αποτελέσματα:

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει πάνω από 14.000 φοιτητέςκαι με βάση τα αποτελέσματα αυτής της χρονιάς κατατάσσεται στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στους παρακάτω τομείς:

  • 251-300 Πανεπιστήμια στην Ψυχολογία
  • 501-600 Πανεπιστήμια στην Κλινική και Υγεία
  • 501-600 Πανεπιστήμια στις Κοινωνικές Επιστήμες