Η στατιστική επιστήμη

Η στατιστική είναι κάτι περισσότερο από ένα μαθηματικό αντικείμενο. Αποτελεί ένα είδος τέχνης υπό την έννοια ότι συμβάλει στο να αποκωδικοποιούμε το «νόημα» που βρίσκεται πίσω από τα δεδομένα.

Το επάγγελμα του Στατιστικού

Το επάγγελμα του στατιστικού είναι ένα από τα πλέον περιζήτητα και ταχύτατα εξελισσόμενα  επαγγέλματα διεθνώς. Ένας στατιστικός ασχολείται με τη δημιουργία, τη μελέτη και την εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς, δραστηριότητες με τις οποίες συνδέεται η στατιστική, όπως και με την αξιολόγηση της προέλευσης των στοιχείων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται.

Στατιστικές Σπουδές στην Ελλάδα

Με αφορμή το άρθρο του Κuk, σας παρουσιάζουμε σπουδές στο αντικείμενο της Στατιστικής μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα:

  • Τμήμα Στατιστικής & Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Σάμος)

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ιδρύθηκε το 2000 (Π.Δ. 83/2000). Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών έχει ως στόχο την καλλιέργεια, προαγωγή και μετάδοση της γνώσης, με τη διδασκαλία και έρευνα, στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής, της Αναλογιστικής Επιστήμης και των Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών.

Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)

Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1989 (ΠΔ 377/1989). Είναι το πρώτο αμιγές Τμήμα Στατιστικής που δημιουργήθηκε στον ελληνικό χώρο.

Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά δημιουργήθηκε και λειτούργησε για πρώτη φορά με την ονομασία «Τμήμα Στατιστικής» το Ακαδημαϊκό Έτος 1977-78 στο πλαίσιο της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Υπ. Απόφ. 96792/21-9-77, Φ.Ε.Κ. 984Β/8-10-77). Με το Νόμο Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και από το Ακαδημαϊκό Έτος 1984-85 (Ν.Δ. 1268/82 και Π.Δ. 43/1984) λειτούργησε ως ανεξάρτητο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.