Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προτίθεται να παρέχει υποτροφίες σε φοιτητές που είναι υποψήφιοι για διδακτορικές σπουδές σε Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η διάρκεια των σπουδών θα είναι τετραετής, εστιάζοντας σε επιστημονικούς κλάδους, και θα ξεκινήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα χρηματοδοτήσει το εν λόγω πρόγραμμα, ενώ προβλέπεται η χορήγηση δύο υποτροφιών ύψους 1.000,00 ευρώ μηνιαίως.

 

Οι υποτροφίες περιλαμβάνουν τέσσερεις επιστημονικούς κλάδους:

 

  1. **Φυσικές Επιστήμες:**

– Γεωλογία και Επιστήμες Περιβάλλοντος (με εξειδίκευση στην Υδρολογία και τους Υδάτινους πόρους)

– Μαθηματικά (με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση)

– Φυσική (με εξειδίκευση στην Μετρολογία και την Φυσική της ατμόσφαιρας και μετεωρολογία)

– Χημεία (με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη και βιομηχανική χημεία, την Περιβαλλοντική χημεία και την Αναλυτική χημεία)

– Επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις στις φυσικές επιστήμες.

 

  1. **Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία:**

– Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού (με εξειδίκευση στην Υδραυλική και τις Κατασκευές)

– Επιστήμες Πληροφορικής και Υπολογιστών (με εξειδίκευση στη Βιοπληροφορική και την Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας)

– Επιστήμες Χημικού Μηχανικού (με εξειδίκευση στην Χημική μηχανική, τεχνολογίες χημικών διεργασιών, τεχνολογίες φυσικών διεργασιών, και εφαρμοσμένη θερμοδυναμική)

– Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία (με εξειδίκευση στη Ρομποτική και συστήματα αυτόματου ελέγχου)

– Μηχανολογία (με εξειδίκευση στη Μηχανική Ρευστών)

– Περιβαλλοντική Μηχανική (με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική και γεωλογική μηχανική)

– Επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις στις επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας.

 

  1. **Ιατρική και Επιστήμες Υγείας:**

– Βιολογία (με εξειδίκευση στη Βιοχημεία και μοριακή βιολογία, και την Βιολογία συστημάτων)

– Επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις στην ιατρική και τις επιστήμες υγείας.

 

  1. **Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες:**

– Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στην Οικονομετρία και στατιστικές μέθοδοι, την Περιφερειακή ανάπτυξη, την Κοινωνική οικονομία, τα Οικονομικά του περιβάλλοντος, και τα Οικονομικά της ενέργειας)

– Επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις στις οικονομικές και νομικές επιστήμες.