Υποτροφίες ΙΚΥ σε φοιτητές ΑΕΙ που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

 

Υποτροφίες ΙΚΥ αναμένεται να χορηγηθούν σε φοιτητές ΑΕΙ που εντάσσονται σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 53552/Ζ1/12-05-2022, ΦΕΚ 2412/B’/16-05-2022) προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικτυακή εφαρμογή https://ams.iky.gr, το αργότερο έως και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16.00

Πληροφορίες του Προγράμματος

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες του Προγράμματος παρέχονται στον ιστότοπο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/proptixiako-gr/ypotrofies-eko/eko-2020-2021