Ημέρες Καινοτομίας 2022 από το ΕΚΤ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως κόμβος του EIT Health για την Ελλάδα, διοργανώνει τις Ημέρες Καινοτομίας (i-Days) με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τις 9 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες, εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες στον τομέα της υγείας προκειμένου να διαγωνιστούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, από τις  9 έως τις 11 Νοεμβρίου, ομάδες φοιτητών θα μελετήσουν και θα διαγωνιστούν με την καθοδήγηση πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών συμβούλων.

 

Στάδια υλοποίησης της εν λόγω διαδικασίας

  1. Οι φοιτητές εγγράφονται στις Ημέρες Καινοτομίας.
  2. Σχηματίζονται οι ομάδες, επιλέγουν προκλήσεις και μελετούν το εκπαιδευτικό υλικό που τους παρέχεται.
  3. Συνεργάζονται στενά με καθηγητές και ειδικούς συμβούλους για να φέρουν εις πέρας την πρόκληση που έχουν αναλάβει.
  4. Οι ομάδες παρουσιάζουν τις ιδέες τους και διαγωνίζονται μεταξύ τους.

Οι Ημέρες Καινοτομίας 2022 προωθούν την καινοτομία στην υγεία, μέσω της ενεργούς συμμετοχής και εκπαίδευσης φοιτητών από ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Από τις 17 Οκτωβρίου ως τις 11 Νοεμβρίου 2022 διενεργούνται i-Days σε περισσότερες από 30 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, διαδικτυακά ή//και με φυσική παρουσία. 

 

Η νικήτρια ομάδα των τοπικών i-Days κάθε χώρας, θα προσκληθεί στον Πανευρωπαϊκό τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Νοεμβρίου 2022, στη Βιέννη στην Αυστρία.