Η φράση “κειμενική ανάλυση” αναφέρεται στη διαδικασία αναλύσεως και εξέτασης ενός κειμένου με σκοπό την κατανόηση των στοιχείων που περιλαμβάνει, του περιεχομένου του, και της δομής του. Η κειμενική ανάλυση μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας, ανάλογα με τους στόχους του αναλυτή.

Ορισμένα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνει μια κειμενική ανάλυση είναι:

  1. Θέμα και Σκοπός: Ποιο είναι το κύριο θέμα του κειμένου και ποιος είναι ο σκοπός του συγγραφέα; Ποιο μήνυμα προσπαθεί να μεταδώσει;

 

2. Δομή: Πώς οργανώνεται το κείμενο; Υπάρχει κάποια δομή ή σειρά σκέψης που ακολουθείται;

 

  1. Λεξιλόγιο και Στυλ: Ποιες λέξεις και εκφράσεις χρησιμοποιούνται; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ ή τρόπος γραφής;

 

  1. Χαρακτηριστικά Χαρακτήρες ή Πρόσωπα: Αν υπάρχουν χαρακτήρες ή πρόσωπα στο κείμενο, πώς περιγράφονται και ποιος είναι ο ρόλος τους;

 

  1. Αναφορές και Σύνδεση μεταξύ Ιδεών: Πώς συνδέονται οι ιδέες μεταξύ τους; Υπάρχουν αναφορές ή συνδέσεις με άλλα έργα ή κείμενα;

 

  1. Κοινωνικό Κείμενο: Πώς το κείμενο σχετίζεται με τον πολιτισμό, την εποχή, και το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε;

 

Η κειμενική ανάλυση απαιτεί προσεκτική ανάγνωση και εξέταση, καθώς και την ερμηνεία των διάφορων στοιχείων του κειμένου. Ο σκοπός είναι να αναδειχθούν οι ιδέες, οι απόψεις, και οι προθέσεις του συγγραφέα, καθώς και η σημασία του κειμένου στο συνολικό του πλαίσιο.