Η μεγάλη επιτυχία που σημειώνει το ΕΜΠ σε εμβληματικές δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

 

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν τα τελικά αποτελέσματα καθώς και ο πίνακας της τελικής ταξινόμησης των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί στον τομέα «Δράση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας» (ΓΓΕΚ), για παροχή χρημάτων σε άτομα για ορισμένο σκοπό.

Εμβληματικές δράσεις σε διεπιστημονικά επιστημονικά πεδία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με την παραγωγική βάση, οι οποίες αποτελούν μέρος του Εθνικού Προγράμματος Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναφέρεται επίσης, πως αισθητή καθίσταται η περιορισμένη συμμετοχή κάθε ιδρύματος, η οποία επιβλήθηκε από την «οικονομία» της προκήρυξης.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο αυτοπεριορισμός καθώς και το γεγονός της μη πραγματοποίησης τελικής υποβολής σημαντικών προτάσεων. Όμως, η προκήρυξη αυτή επέφερε την σύνδεση δυνάμεων ανάμεσα σε ερευνητικές ομάδες από διάφορα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που καθήλωσαν στο ίδιο διεπιστημονικό τομέα κοινές προτάσεις.

Το ΕΜΠ κατέθεσε τέσσερις αποφάσεις έργων από τις πολλές σχολές που το απαρτίζουν.

Επέτυχαν όλες καθώς παρατηρήθηκε και η χρηματοδότησή τους, εκ των οποίων δύο από αυτά τα έργα συντονίζονται από το ΕΜΠ.

Παρακάτω καταγράφονται αυτές οι τέσσερις αποφάσεις:

  • «SAFE – AORTA» : Αποτελεί ένα Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων αναφερόμενο στη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής, βασισμένο σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανήκει στην διεπιστημονική περιοχή 4.2. ICT & Health/ Ψηφιακοί βιοδείκτες πρόληψης, άμεσης πρόγνωσης και διάγνωσης χρόνιων νοσημάτων. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 2.457.948,50€. Εταίροι αυτού: ΕΜΠ-Συντονιστής, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενεργή συμμετοχή έχουν οι Σχολές: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με Συντονιστή έργου και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ.Γ. Ματσόπουλο. Μηχανολόγων Μηχανικών, εργαστήριο Βιορευστομηχανικής & Βιοϊατρικής τεχνολογίας, με επιβλέπων Καθηγητή Χ. Μανόπουλος.

 

  • «Πράσινη Ναυτιλία Μηδενικού Ανθρακικού Αποτυπώματος» : Ανήκει στην διεπιστημονική περιοχή: 6.2. Energy – Climate/ Πράσινη Ναυτιλία με προϋπολογισμό που ανήλθε στα2.455.037,22€. Εταίροι αυτής: ΕΜΠ – Συντονιστής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ακαδημία Αθηνών, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενεργή συμμετοχή έχουν οι εξής Σχολές: Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, με τον καθηγητήΔ. Λυρίδη ως Συντονιστής Έργου και Επιστημονικός Υπεύθυνος.

 

  • «GREECE4.0» : Αποτελεί Δίκτυο Αριστείας για την Διάδοση, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Τεχνολογιών Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελληνική Μεταποιητική Βιομηχανία. Ανήκει στην διεπιστημονική περιοχή: 5.1. ICT – Industry 4.0/ Βελτιστοποίηση διαδικασιών παραγωγής με Cyber-Physical Systems. Ο προϋπολογισμός ανήλθε στα 2.452.985,00€. Εταίροι αυτού: ΕΜΠ, Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο Κρήτης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Πανεπιστήμιο Πατρών – Συντονιστής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από το ΕΜΠ συμβάλλουν ενεργά οι Σχολές: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με τον Καθηγητή Γ. Μέντζα ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μηχανολόγων Μηχανικών, με Καθηγητή τον Σ. Πόνη, και τέλος Χημικών Μηχανικών, με Καθηγητή τον Χ. Σαρίμβεη.

 

  • «Πλατφόρμα αναφοράς» : Αφορά τη Συνέργεια και Ετερογενών Οικοσυστημάτων Έξυπνων Πόλεων. Ανήκει στην διεπιστημονική περιοχή: 5.2. ICT – Industry0/ Πλατφόρμα διαχείρισης έξυπνης πόλης. Ο προϋπολογισμός της ανήλθε στα 2.457.386,59€. Εταίροι αυτής: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)- Συντονιστής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, , ΕΜΠ, , Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμβάλλει ενεργά η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με τον καθηγητή Ι. Ψαρρά, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος.

 

Όλοι οι συνάδελφοι-επικεφαλής καθώς και μέλη που απαρτίζουν τις ομάδες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και όλων των εταιριών του δέχονται θερμά συγχαρητήρια και ευχές για την εξαιρετική συνεργασία τους και για τα αποτελέσματα που επέφεραν σε όλες τις εμβληματικές αυτές δραστηριότητες. Επιπλέον ευχαριστίες δέχεται και η ΓΓΕΚ για τον εξαιρετικό συντονισμό της συγκεκριμένης αυτής δράσης, η οποία χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες απαιτήσεις.