Ορισμός μετα-ανάλυσης:

Η μετα-ανάλυση είναι μια σχετικά νέα μεθοδολογία που αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές, καθώς τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω αυτής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.

 

Ορισμός:

Η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης ορίζεται ως μια αντικειμενική και ποσοτική προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τον συνοπτικό συνδυασμό διαφόρων μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Ο στόχος της είναι η εξαγωγή ενός ολοκληρωμένου συμπεράσματος.

 

Οι υποστηρικτές της προαναφερθείσας μεθοδολογίας υποστηρίζουν ότι καμία άλλη μέθοδος δεν συνδυάζει και εξετάζει παράλληλα ερευνητικά αποτελέσματα του παρελθόντος, διατηρώντας παράλληλα την αντικειμενικότητα.

 

Όταν ένας ερευνητής, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, διεξάγει ένα πείραμα και επιδιώκει να ασχοληθεί με μια θεωρητική υπόθεση, θεωρείται απαραίτητο να εξετάσει εκτενώς τη διαθέσιμη βιβλιογραφία και τις σχετικές έρευνες που έχουν προηγηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα που έχουν ήδη προκύψει.

 

Τι υποστηρίζει ο ερευνητής της ψυχομετρίας:

Ο Gene Glass, ο οποίος ανέπτυξε τη θεωρία περί μετα-ανάλυσης, υποστηρίζει ότι το σύνολο των συμπερασμάτων που είναι διαθέσιμα για ένα αντικείμενο μελέτης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα δεδομένο σύνολο που εξακολουθεί να απαιτεί λεπτομερή στατιστική ανάλυση, όπως κάθε άλλη μελέτη που διαθέτει μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων.

 

Πριν αναπτυχθεί η μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης, οι ερευνητές πραγματοποιούσαν μελέτες της βιβλιογραφίας. Τα συμπεράσματα που προέκυπταν, ωστόσο, δεν είχαν επιστημονική μορφή και ήταν ευάλωτα στη μεροληψία του εκάστοτε ερευνητή.

 

Η μετα-ανάλυση, όταν διεξάγεται με σωστό και αξιόπιστο τρόπο, μπορεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες των μελετών βιβλιογραφίας. Οι υποστηρικτές της μεθόδου υποστηρίζουν ότι αυτή είναι αναγκαία όχι μόνο για τη σύνθεση αλλά και για τη συμπλήρωση των αποτελεσμάτων προηγούμενων ερευνών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να διεξαχθούν πειράματα ή μελέτες που να παρέχουν ολοκληρωμένες και οριστικές απαντήσεις σε ερευνητικά ζητήματα. Οι απαντήσεις που προσπαθούν να αναζητηθούν μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία εταιριών ή ακόμα και για την καθορισμό πολιτικών προσεγγίσεων. Επομένως, είναι προφανής η ανάγκη για αξιοπιστία και συνολική κατανόηση του συγκεκριμένου θέματος.