Παγκόσμια διάκριση τμημάτων Φυσικής αγωγής

Διακρίθηκαν τέσσερα ελληνικά Πανεπιστήμια τμημάτων Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην λίστα της Σανγκάης (ARWU) αναρτήθηκαν οι διεθνώς καλύτερες αθλητικές σχολές καθώς και τα Αθλητικά Τμήματα Πανεπιστημίων.

Η λίστα αυτή αποδεικνύει ότι τέσσερα τμήματα φυσικής αγωγής βρίσκονται ανάμεσα στα 300 καλύτερα τμήματα διεθνώς.

Αναλυτικότερα, το Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στις θέσεις 101-150 παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση.

Το τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατετάγη στις θέσεις 151-200 στην παγκόσμια κατάταξη ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στην 2η θέση.

Η Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ καθώς και το Πανεπιστήμιο Θράκης τοποθετούνται στις θέσεις 201-300 στην παγκόσμια λίστα και στην Ελλάδα βρίσκονται στην 3η θέση.

Τα 300 καλύτερα ΑΕΙ της κατάταξης αξιολογήθηκαν από την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους επίδοση.

Πίνακας 1: Τα ελληνικά Πανεπιστήμια στην κατάταξη ShanghaiRanking’s Global Ranking of Sport Science Schools and Departments

Πανεπιστήμια Παγκόσμια Θέση Θέση στην Ελλάδα Δείκτης

PUB

Δείκτης

CIT

Δείκτης

CPP

Δείκτης

TOP

Δείκτης IC
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 101-150 1η 13,7 6,1 46,6 10 68,2
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 151-200 2η 16,6 6,3 39,9 10,9 50,7
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 201-300 3η 14,1 4,9 36,7 10,6 52,3
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 201-300 3η 4,6 1,8 42,2 3,5 53,2

Πηγή: Ιστοσελίδα ARWU  https://www.shanghairanking.com/rankings/grsssd/2022