Προοπτικές συνεργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με οκτώ κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια

 

Η συνάντηση των εκπροσώπων οκτώ κορυφαίων Πανεπιστημίων των ΗΠΑ με τις Πρυτανικές Αρχές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έθεσαν βάσεις για δημιουργία μελλοντικής συνεργασίας.

Συγκεκριμένα, εξέτασαν τις δυνατότητες δημιουργίας κοινών προγραμμάτων με το Πανεπιστήμιο του Kentucky. Μάλιστα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο από το 2021

Επιπλέον, η Υπεύθυνη Πρωτοβουλιών Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης, Sylvia Jons, επισήμανε ότι πρόκειται να αναδειχθούν ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στο ΠΔΜ και στα αμερικανικά ΑΕΙ, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον Πρύτανη και το προσωπικό του Πανεπιστημίου για την φιλοξενία.

Επιπρόσθετα, ο Πρύτανης, καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, τόνισε ότι οι νέες συνεργασίες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν ανταλλαγές καθηγητών και κοινά μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.