Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήματα Λάρισας

Όλες οι σχολές έχουν απαιτήσεις! Σε όλες τις σχολές ο κάθε φοιτητής ξεχωριστά θα δώσει τον αγώνα του για την εξέλιξη του νου αλλά και της ψυχής του. Έτσι λοιπόν και οι σχολές της Λάρισας είναι και αυτές απαιτητικές και χρειάζονται κόπο αλλά και τον απαραίτητο χρόνο αφιέρωσης του φοιτητή στα φοιτητικά του καθήκοντα.

Η εταιρία DatAnalysis με την πολυετή ενασχόληση της με τον χώρο της εκπαίδευσης προσφέρει υποστήριξη στους φοιτητές που επιλέγουν τις συγκεκριμένες σχολές.

Η Λάρισα είναι πόλη της Θεσσαλίας με πληθυσμό 164.381 μόνιμους κατοίκους. Τον Σεπτέμβριο θα υποδεχθεί 1.632 φοιτητές για το έτος 2022-2023, ενώ τον προηγούμενο χρόνο υποδέχθηκε 1845 φοιτητές. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει κτιριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών/τριών, εντός του συγκροτήματος Γαιόπολις στη Λάρισα και εντός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου στην Καρδίτσα. Η Φοιτητική Εστία στη Λάρισα αποτελείται συνολικά από 8 αυτόνομα κτήρια, δυναμικότητας 502 κλινών. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, μετά την πολύ θετική και ευρεία αποδοχή του θεσμού των υποτροφιών που θεσπίστηκε πέρυσι, θα χορηγήσει για δεύτερη χρονιά τρεις υποτροφίες για νέους φοιτητές/-τριες του νομού Λάρισας, ύψους €7.000 έκαστη, προς κάλυψη του βασικού κόστους διαβίωσης του πρώτου έτους των σπουδών τους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.».

Σχολή Επιστήμων Υγείας

Τμήμα Βιομηχανίας Και Βιοτεχνολογίας  

Το Τμήμα Βιομηχανίας Και Βιοτεχνολογίας ιδρύθηκε το 2000 και δέχεται περισσότερους από 100 προπτυχιακούς φοιτητές τα τελευταία χρόνια. Το Τμήμα στοχεύει στην πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση, την διαπαιδαγώγηση των αποφοίτων-νέων επιστημόνων αλλά και των μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σε θέματα της βιομηχανίας και βιοτεχνολογίας. Το πτυχίο τους μπορεί να τους προσφέρει εργασία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε διαγνωστικά ή ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακευτικές εταιρείες -παραγωγής ή εμπορίας φαρμάκων, σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σε φορείς παραγωγής και συντήρησης τροφίμων, σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες παραγωγής νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων, σε φορείς που διεξάγουν βιοχημικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραμέτρων του περιβάλλοντος και στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το 1985 με τους πρώτους φοιτητές να εισέρχονται κατά το έτος 1990-1991. Αποτελεί το Τμήμα στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι αυτόνομο από το 1995. Στο Τμήμα αυτό αναπτύσσεται Προπτυχιακό αλλά και Μεταπτυχιακό Επίπεδο Σπουδών. Βρίσκεται δίπλα από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στο οποίο τα μέλη της ΔΕΠ παρέχουν κλινικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο μαζί με τις Κλινικές και τα Εργαστήρια του Ιατρικού Τμήματος.

Τμήμα Νοσηλευτικής

Το Τμήμα Νοσηλευτικής παρέχει την απαραίτητη πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση στους φοιτητές δίνοντας τους το δικαίωμα να απασχοληθούν στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, ως στελέχη νοσηλευτικών μονάδων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπρόσθετα, οι πτυχιούχοι  μπορούν να  εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι Νοσηλευτές γενικής φροντίδας, να συμμετέχουν στη διεξαγωγή ερευνητικών  μελετών, να ασχοληθούν με την εκπαίδευση.

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρύθηκε το 2019 και οι πρώτοι εισαχθέντες εισήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2019. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει μαθήματα που δημιουργούν ικανούς πτυχιούχους στην ανάλυση και κατανόηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στη σύγχρονη εποχή. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών του δημόσιου και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Τμήμα Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής Και Χρηματοοικονομικής ιδρύθηκε το 2018-2019 με κύριο στόχο του την προαγωγή γνώσης και έρευνας πάνω στην Λογιστική και την Χρηματοοικονομική. Αποστολή τους είναι η απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία αγορών κεφαλαίου. Οι τελειόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε οικονομικές υπηρεσίες, λογιστήρια ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων, ελεγκτικές εταιρείες, τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες. Επιπρόσθετα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες, να παρακολουθούν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών του εσωτερικού αλλά και εξωτερικού.

Σχολή Τεχνολογίας

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε τα πρώτα δύο εξάμηνα οι φοιτητές να αποκτούν βασικές γνώσεις σε δομικές επιστήμες για την κατανόηση διεργασιών στο περιβάλλον καθώς και μαθήματα που θα εισαγάγουν τους φοιτητές στο φυσικό και δομημένο Περιβάλλον, στην Περιβαλλοντική Μηχανική και στην Περιβαλλοντική Γεωλογία. Στα επόμενα 6 εξάμηνα οι φοιτητές θα διδαχθούν μαθήματα που θα μπορούσαν να κατανεμηθούν σε τρεις βασικούς άξονες, με πρώτο άξονα να είναι οι Βιολογικές διεργασίες, η Οικολογία και η Διαχείριση Οικοσυστημάτων, δεύτερο οι Οικονομικές και Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες και τέλος οι Τεχνολογίες και Δεξιότητες Μηχανικού στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σε θέματα ενέργειας με εμβάθυνση στις θεματικές ενότητες όπως Συστήματα Θερμικής Ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αξιοποίησης  Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ενεργειακή Τεχνολογία Οχημάτων, Ενεργειακές Υποδομές, Διαχείριση Ενέργειας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Συστημάτων Ενέργειας αναμένεται να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων σχετικών με τα συστήματα ενέργειας, από την ανάλυση απαιτήσεων και την εκπόνηση μελετών έως το σχεδιασμό υποδομών και τη διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου. 

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει ένα βασικό φάσμα γνώσεων της τεχνολογίας των υπολογιστών και της πληροφορικής ώστε οι πτυχιούχοι του τμήματος να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες προοπτικές με τους απόφοιτους των Τμημάτων Πληροφορικής. Το τμήμα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να εξειδικεύσουν γνώσεις ώστε σαν απόφοιτοι να αναπτύξουν καινοτόμα συστήματα σε τομείς με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και κοινωνική επίδραση στο μέλλον.

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας

Το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας προσφέρει εφαρμοσμένη Γεωπονική εκπαίδευση εστιάζοντας στις σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες για ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. Το Τμήμα διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων αλλά και εστιάζει στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές στη Γεωργία. Δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα εξοικείωσης με όλα τα επιστημονικά πεδία της γεωργικής παραγωγής. Κάποια από αυτά είναι οι μέθοδοι και τα συστήματα καλλιέργειας, τα γεωργικά μηχανήματα, τη γεωργία ακρίβειας.

Τμήμα Επιστήμης Ζωτικής Παραγωγής

Το Τμήμα Επιστήμης Ζωτικής Παραγωγής ιδρύθηκε το 2019  για να καλλιεργήσει την επιστήμη της ζωικής παραγωγής και να στοχεύσει στην κατάρτιση επιστημόνων όπου θα είναι αρμόδιοι για να θεραπεύσουν την επιστήμη της ζωικής παραγωγής και θα αναδεικνύουν το επάγγελμα του γεωπόνου με την ενασχόληση τους με τους τομείς της βιολογίας και της διαχείρισης των αγροτικών ζώων. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα απόκτησης και εφαρμογής γνώσεων σχετικά με την εκτροφή αγροτικών ζώων και το περιβάλλον, την τεχνολογία ζωοτροφών, τις εφαρμογές της βιοτεχνολογίας, την οργάνωση και τη διαχείριση ολοκληρωμένων συστημάτων ζωικής παραγωγής, καθώς και τη διάθεση από αυτές ποιοτικών ζωοτεχνικών και ζωοκομικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ευζωίας των ζώων.