ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας 

Η Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 3 Τμήματα, τα οποία είναι:

Τμήμα Λογοθεραπείας

Το Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019 και στοχεύει στην άρτια εκπαίδευση των φοιτητών στις βιολογικές διαδικασίες της ανθρώπινης επικοινωνίας και στην πρόληψη και θεραπεία των σχετιζόμενων διαταραχών. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονη Κλινική Λογοθεραπείας στην οποία παρέχονται δωρεάν διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά και ενήλικες με διαταραχές Λόγου, Ομιλίας, Φωνής και Κατάποσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων Κλινικής Άσκησης.

Τμήμα Νοσηλευτικής 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών εδρεύει στην Πάτρα (Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι) και αποτελεί μέρος της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας. Το Τμήμα στοχεύει στην παροχή νοσηλευτικής εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας ώστε να μπορούν να ασκούν νοσηλευτική φροντίδα σε διάφορα περιβάλλοντα υγείας. Επιπρόσθετα, το Τμήμα προσφέρει εκπαίδευση στους μελλοντικούς Νοσηλευτές στους τομείς της νοσηλευτικής πρακτικής, εκπαίδευσης, έρευνας και διαχείρισης.

Τμήμα Φυσιοθεραπείας 

Το Τμήμα Φυσιοθεραπείας ιδρύθηκε σύμφωνα με τον νόμο 4610/2019 και στοχεύει στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του. Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή, ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στο επάγγελμα και την επιστήμη της Φυσικοθεραπείας, μέσω κατάλληλης θεωρητικής διδασκαλίας, ευρείας εργαστηριακής και πρακτικής ενότητας και εφαρμοσμένης έρευνας- έτσι ώστε οι φοιτητές και οι απόφοιτοι να είναι εφοδιασμένοι με εμπεριστατωμένες γνώσεις και δεξιότητες που να εξασφαλίζουν επαρκή κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.