Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2023

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προκηρύσσει Βραβεία για διακεκριμένες/διακεκριμένους νέες/ νέους Ελληνίδες / Έλληνες επιστήμονες για το έτος 2023. Βασικός σκοπός, είναι η ενίσχυση του δημιουργικού έργου των επιστημόνων που εκπονούν το έργο τους στην Ελλάδα έτσι ώστε να επιβραβεύσει την προσπάθειά τους και προάγει την επιστήμη.

Το Ίδρυμα, το έτος 2023, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

  1. Βασικές Επιστήμες : Χημεία
  2. Βιοεπιστήμες : Βιοϊατρικές Επιστήμες
  3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία : Applications of Artificial Intelligence Methods and Technologies in Engineering Disciplines
  4. Κοινωνικές Επιστήμες : Οικονομικές ή Πολιτικές Επιστήμες

 

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε Ελληνίδες/Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσες/όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά.