Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ανακοινώνει ευχάριστα ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ιδρύματος προχωρά στη διαδικασία ψηφιοποίησης της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ. Αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει στην αξιοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού υλικού της Ιστορικής Συλλογής, η οποία περιλαμβάνει περίπου 60.000 τόμους βιβλίων και περιοδικών που έχουν εκδοθεί από τον 17ο αιώνα έως το 1950.

Ο κυρίαρχος όγκος της συλλογής απαρτίζεται από αρχαία και σπάνια βιβλία, φυλλάδια, χάρτες, γκραβούρες και εγκυκλοπαίδειες. Το υλικό αυτό διαθέτει ιδιαίτερη ιστορική, πολιτιστική, επιστημονική και καλλιτεχνική αξία, επιβάλλοντας την ανάγκη να διαφυλαχθεί και να παρασχεθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα ευρύτερο κοινό ερευνητών.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων που ανήκουν στην Ιστορική Βιβλιοθήκη και πληρούν τα κριτήρια ψηφιοποίησης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η ψηφιακή συλλογή της Ιστορικής Βιβλιοθήκης είναι πλέον προσβάσιμη για όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, με την τελική προοπτική να γίνει ελεύθερα προσβάσιμη στο ευρύ κοινό στο μέλλον.