Τον Δεκέμβριο θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου αναφορικά με τον σχεδιασμό, την ίδρυση και τους κύριους άξονες των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Στην εφημερίδα realnews αναφέρθηκε πως ο σχεδιασμός και η δημιουργία των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα ουσιαστικά θα ταυτίζεται με το σύστημα της Κύπρου (για τα Ιδιωτικά της Πανεπιστήμια). Αναλυτικότερα οι βασικοί άξονες που θα στηρίζεται το σχέδιο θα είναι οι εξής:

  • Η επιλογή και η εξέλιξη των ακαδημαϊκών διδασκόντων θα πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών
  • Η επιλογή και προαγωγή των φοιτητών θα πραγματοποιείται μέσω διαδικασιών που θα θέτει το εκάστοτε πανεπιστήμιο βάση του κανονισμού του. Για παράδειγμα, σχολές όπως η Ιατρική ή η Νομική που έχουν κάθε χρόνο αυξημένη ζήτηση, για την εισαγωγή των υποψήφιων φοιτητών θα είναι απαραίτητη η υψηλή τους βαθμολογία σε συγκεκριμένα μαθήματα.
  • Τόσο για την φοιτητική μέριμνα (π.χ. στέγαση, σίτιση, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.) όσο και για την ουσιαστική λειτουργία (π.χ. βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας κ.α.) θα υπάρχουν οι ανάλογες προϋποθέσεις για αδειοδότηση
  • Θα αξιολογείται η αναπτυξιακή στρατηγική των ιδιωτικών πανεπιστημίων και θα εξετάζεται επίσης η προοπτική και η βιωσιμότητά τους.
  • Οι εγχώριες πρωτοβουλίες για την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα γίνονται δεκτές εφόσον υπάρχει η συνεργασία με κάποιο ξένο ΑΕΙ.
  • Θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και ίδρυσης παραρτημάτων από ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, που θα συνεργάζονται είτε με δημόσιους είτε με ελληνικούς ιδιωτικούς φορείς. Ταυτόχρονα, στο νομοσχέδιο των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα συγκαταλέγεται επιπλέον η θεσμική και οικονομική υποστήριξη των δημοσίων, αλλά και η βοήθεια για την παροχή βίζας (μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τα Υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών) στους ξένους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στην χώρα μας.

Τι υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πηγών του Υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζεται πως είναι υποχρέωση της Ελλάδας να τηρήσει και να σεβαστεί τους κανόνες δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα βασιστούν και οι συνταγματολόγοι για τον σχεδιασμό ίδρυσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Συνεπώς, η κυβέρνηση με την αναθεώρηση του άρθρου 16 στοχεύει στην αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών δυνατοτήτων που αναφέρονται στο ενωσιακό και συνταγματικό πλαίσιο. Βάση του πλαισίου αυτού θα γίνει μια ουσιαστικότερη προσπάθεια για την συνεργασία των Ελληνικών Πανεπιστημίων τόσο με Πανεπιστήμια του εξωτερικού (εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) όσο και με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, μιας και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα λειτουργούν ως παραρτήματα των ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η κυβέρνηση αποσαφηνίζει πως σε κάθε περίπτωση τα δημόσια πανεπιστήμια θα παραμείνουν το «κέντρο» της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς επίσης θα ενισχυθεί η χρηματοδότησή τους, θα βελτιωθούν οι δομές τους και θα ενταχθούν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία. Ωστόσο, ταυτόχρονα με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα ενισχυθεί σημαντικά η συνολική εκπαίδευση αλλά και δεν θα χρειάζεται οι μελλοντικοί Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό για σπουδές. Αντιθέτως, πλέον θα προσελκύονται στην χώρα και ξένοι φοιτητές που θα επιθυμούν να σπουδάσουν.

Οι βασικοί στόχοι που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας

Ο κος Πιερρακάκης, ως Υπουργός Παιδείας έθεσε τρείς βασικούς στόχους:

  • Τα Ελεύθερα Πανεπιστήμια, το σχέδιο των οποίων θα συζητηθεί στην Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα
  • Τα ανοιχτά σχολεία, για τα οποία έκανε λόγο ο Υπουργός Παιδείας στη εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα δημόσια σχολεία, ώστε να οδηγούν σε νέα δημόσια ή ιδιωτικά ΑΕΙ, τονίζοντας πως «Για ένα καλύτερο ΑΕΙ, χρειαζόμαστε ένα καλύτερο σχολείο. Η διασύνδεση των δύο επιπέδων εκπαίδευσης είναι προφανής. Ένα ανοιχτό σχολείο χρειάζεται να υπακούει στις τρεις πλευρές ενός τριγώνου. Η πρώτη πλευρά είναι η αλγοριθμική σκέψη, δηλαδή μαθηματικά, πληροφορική, θετικές επιστήμες. Η δεύτερη είναι η λογοτεχνική σκέψη, να μπορεί το παιδί να αποτυπώνει τις ιδέες και τις σκέψεις του. Η τρίτη είναι η εθελοντική συμπεριφορά, να αισθάνεται ο μαθητής ότι είναι μέλος μιας ομάδας, μιας κοινωνίας». Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία οι εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν η κεντρική μονάδα, αλλά τόσο τα προγράμματα σπουδών όσο και τα μαθήματα θα αλλάξουν.
  • Την επαγγελματική εκπαίδευση. Βάση του τελευταίου νομοσχεδίου ιδρύονται Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ) τα οποία θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο με τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα εργαστήριο, ενώ αναφορικά με την λειτουργεία τους θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στα κριτήρια που σχετίζονται με την διδασκαλία, την πρόσβαση των ΑμεΑ, την εγγύτητα των ΜΜΜ και τις υλικοτεχνικές υποδομές. Επιπλέον, ενισχύονται σημαντικά τα ΕΠΑΛ και αξιοποιείται το χρηματικό ποσό των 134.000.000€ από το Ταμείο Ανάκαμψης.