Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 5 Τμήματα, τα οποία είναι:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πολυτεχνική Σχολή

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 7 Τμήματα, τα οποία είναι:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει 7 Τμήματα, τα οποία είναι:

Τμήμα Επιστημόνων της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας 

Τμήμα Επιστημόνων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία

Τμήμα Μουσειολογίας

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

Τμήμα Φιλολογίας 

Τμήμα Φιλοσοφίας