Στα 15 καλύτερα μεταπτυχιακά της Ευρώπης πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Υπηρεσιών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων 15 στη λίστα της Eduniversal.

H έγκυρη λίστα αξιολόγησης Eduniversal κατατάσσει ετησίως ανά επιστημονικό πεδίο τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1.000 πανεπιστημίων από 154 χώρες. Με βάση τον οργανισμό Eduniversal, αναφέρεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατηρεί την θέση του ανάμεσα στα κορυφαία 15 μεταπτυχιακά της Ευρώπης από το 2014. Το γεγονός αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία, καθώς φαίνεται να διατηρεί αυτή την θέση αρκετά χρόνια.

Τι είναι αυτό που κάνει το συγκεκριμένο ΠΜΣ να ξεχωρίζει;

Αρχικά, η διεπιστημονική προσέγγιση και η επιδίωξη συνεργασίας τόσο με επιχειρήσεις όσο και με πανεπιστήμια του εξωτερικού παρέχουν την ευκαιρία στους φοιτητές να προετοιμαστούν κατάλληλα προκειμένου να γίνουν ικανά στελέχη σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, το ΠΜΣ προσφέρει δύο κατευθύνσεις: (α) Customer Experience Management και (β)Customer Experience Management. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το Π.Μ.Σ ανήκει στα 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα στην Ευρώπη που προσφέρουν ειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Αναφορικά με τη Διοικητική Συμβουλευτική, είναι από τους πλέον ισχυρούς κλάδους διεθνώς, μια αγορά της οποίας ο τζίρος μόνο στην Ευρώπη αγγίζει τα 100 δισ. δολάρια κι έχει ρυθμό ανάπτυξης 3,6%.