Η συγγραφή ενός διδακτικού σεναρίου ακολουθεί κάποια βασικά βήματα και προσεγγίσεις. Το διδακτικό σενάριο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση μιας διδακτικής δραστηριότητας ή μαθήματος.

Βήματα που πραγματοποιούν την συγγραφή ενός διδακτικού σεναρίου:

Καθορισμός του Στόχου: Πρώτα απ’ όλα, καθορίστε τον στόχο της διδακτικής δραστηριότητας. Ποιος είναι ο στόχος του μαθήματος ή της δραστηριότητας; Τι θέλετε να επιτύχετε;

Καθορισμός του Κοινού: Ποιο είναι το κοινό που απευθύνεται αυτή η δραστηριότητα; Ποιο είναι το επίπεδο γνώσεων του κοινού;

Επιλογή Μεθόδου Διδασκαλίας: Επιλέξτε τη μέθοδο διδασκαλίας που καλύπτει καλύτερα τους στόχους σας. Είναι αυτό μια διάλεξη, μια συζήτηση, μια ομαδική εργασία, ή άλλη μέθοδος;

Σχεδιασμός των Δραστηριοτήτων: Δημιουργήστε μια σειρά από δραστηριότητες που θα καταλήξουν στην επίτευξη των στόχων. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν παραδείγματα, ασκήσεις, συζητήσεις, και άλλα.

Αξιολόγηση και Επικοινωνία: Σκεφτείτε πώς θα αξιολογήσετε την πρόοδο των μαθητών και πώς θα επικοινωνήσετε τις πληροφορίες αυτές προς το κοινό.

Ο ορισμός του διδακτικού σεναρίου είναι ένα έγγραφο που περιγράφει τις παραπάνω πληροφορίες και οδηγεί τον εκπαιδευτικό σε όλη τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να κατευθύνει τον δάσκαλο στο πώς να παρουσιάσει το μάθημα ή τη δραστηριότητα, ποιες δραστηριότητες να υλοποιήσει, και πώς να αξιολογήσει την επίδοση των μαθητών.