Πρόλογος- Περίληψη- Εισαγωγή

 

Η διπλωματική εργασία αντιμετωπίζεται διαφορετικά από διάφορους φοιτητές. Για ορισμένους, αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι πριν την απόκτηση του πτυχίου, και η σκέψη της προκαλεί φόβο. Αντίθετα, για άλλους, η συγγραφή της αποτελεί ένα ενδιαφέρον και όμορφο “ταξίδι” πριν την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία μιας προσεγμένης διπλωματικής εργασίας είναι ουσιαστική για την αποφοίτηση με άριστα. Το παρακάτω άρθρο εξηγεί περαιτέρω τις τρεις ενότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε ακαδημαϊκή εργασία.

 

Πώς θα συντάξεις σωστά τον Πρόλογο της Διπλωματικής σου

Ο πρόλογος είναι μια προαιρετική ενότητα στην πτυχιακή εργασία, αλλά αποτελεί μια ευκαιρία για να αφήσεις το προσωπικό σου στίγμα. Μέσα από αυτόν, μπορείς να εκφράσεις τις δικές σου απόψεις και να μοιραστείς την εμπειρία σου κατά τη συγγραφή της εργασίας. Αυτός ο πρόλογος επιτρέπει στον αναγνώστη να εισέλθει στο θέμα της εργασίας, γνωρίζοντας περισσότερα για τη δική σου προσωπική προσέγγιση και τη γνώση που αποκόμισες.

 

Πολλοί φοιτητές αναπτύσσουν τη συγκεκριμένη ενότητα κατά την ολοκλήρωση της εργασίας τους. Ο πρόλογος πρέπει να περιορίζεται σε μία σελίδα, ενώ η πρώτη παράγραφος θα περιλαμβάνει τα κίνητρα που σε οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. Σημαντικό είναι να αναφέρεις τους λόγους που θεωρείς σημαντικό το επιλεγέν θέμα. Εάν αντιμετώπισες δυσκολίες ή προβλήματα κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, προτείνεται να τα αναφέρεις επίσης στον πρόλογο.

 

Να θυμάσαι ότι στον πρόλογο δεν επιτρέπονται βιβλιογραφικές αναφορές, αλλά μπορείς να συμπεριλάβεις ευχαριστίες. Αν επιθυμείς, μπορείς να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου προς όσους σε βοήθησαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Σε ομαδικές εργασίες, μπορείς σύντομα να αναφέρεις τη συμβολή κάθε μέλους. Κλείνοντας τον πρόλογο, πρέπει να αναγράψεις το ονοματεπώνυμό σου και την ημερομηνία συγγραφής του κειμένου.

 

Πως θα συντάξεις σωστά την Περίληψη της Διπλωματικής σου

 Η περίληψη αναδεικνύεται ως ουσιαστικό κομμάτι μιας διπλωματικής εργασίας, καθώς επηρεάζει την απόφαση του αναγνώστη να συνεχίσει ή όχι την ανάγνωση του ακαδημαϊκού έργου. Συνήθως τοποθετείται πριν από το κύριο μέρος της διατριβής, σε ξεχωριστή σελίδα. Συνιστάται να συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων ενοτήτων, αποφεύγοντας τη χρήση του πρώτου προσώπου.

 

Επιπλέον, η σύνταξη της περίληψης διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες ενότητες, χρησιμοποιώντας μονό διάστιχο και μικρότερη γραμματοσειρά (Νο 10). Η περίληψη στοχεύει στο να παρουσιάσει εν συντομία το περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι συγκεκριμένη και κατανοητή. Κατά τη σύνταξή της, η περίληψη θα πρέπει να απαντά σε τέσσερις βασικές ερωτήσεις:

 

  1. Τι μελέτησες και γιατί θεωρείς ότι είναι σημαντικό: Εδώ, παρουσιάζεται με συντομία η ουσία της μελέτης.

 

  1. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποίησες: Συνοπτική αναφορά στα βήματα που ακολούθησες για την εξέταση του προβλήματος.

 

  1. Τι ανακάλυψες: Απροσδόκητα ευρήματα παρουσιάζονται συνοπτικά, περιορίζοντας την περιγραφή σε τρία κύρια.

 

  1. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξες.

 

Η περίληψη πρέπει να παραμένει εντός των 250 λέξεων και να αποφεύγει τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών και πινάκων. Συνίσταται η σύνταξη της περίληψης μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων ενοτήτων. Επιπλέον, είναι χρήσιμο να συμπεριλάβεις τουλάχιστον πέντε λέξεις-κλειδιά, που αντιπροσωπεύουν τα κεντρικά θέματα της διατριβής και διευκολύνουν τη βιβλιογραφική της καταγραφή.

 

Πώς θα συντάξεις σωστά την Εισαγωγή της Διπλωματικής σου

Η επόμενη ενότητα που πρέπει να αναπτύξεις είναι η εισαγωγή, η οποία δεν αριθμείται ως κεφάλαιο της εργασίας. Σε αυτήν, ο αναγνώστης πρέπει να ενημερωθεί για τα βασικά θέματα που αναπτύσσονται στη διατριβή. Επιβάλλεται να περιλαμβάνει το αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας, καθώς και τη μέθοδο προσέγγισής του. Στη συνέχεια, απαιτείται η εξήγηση των ορισμών των όρων που χρησιμοποιήθηκαν στον τίτλο ή στο κυρίως μέρος του έργου. Επιπλέον, πρέπει να καταγραφούν ο σκοπός και οι στόχοι της διπλωματικής εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείς να ξεκινήσεις την παράγραφο αυτής της ενότητας λέγοντας: “Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη θετική επίδραση της ψυχοθεραπείας στους ασθενείς με χρόνια νοσήματα…”

 

Σε περίπτωση που η πτυχιακή εργασία δεν περιλαμβάνει πρόλογο, η εισαγωγή θα πρέπει απαραιτήτως να εστιάσει στους λόγους που καθιστούν σημαντικό το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έργο. Αν οι λόγοι αυτοί έχουν ήδη αναφερθεί, η εισαγωγή θα πρέπει να τους αναλύσει περαιτέρω. Σημαντικό είναι επίσης να επισημάνεις τις διαφορές μεταξύ της δικής σου εργασίας και άλλων παρεμφερών. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, θα πρέπει να διατυπώσεις τα βιβλιογραφικά ερωτήματα που πρόκειται να απαντήσεις στο κυρίως μέρος της εργασίας. Επιπλέον, πρέπει να περιγράψεις τον τρόπο διάρθρωσης της πτυχιακής σου, συνοπτικά αναφερόμενος στα κεφάλαια και το περιεχόμενό τους. Είναι σημαντικό να τηρήσεις τον περιορισμό των 2 ή 2,5 σελίδων για τη διατύπωση της εισαγωγής.