Συνεργασία μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η συνεργασία αυτή αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων. Η έρευνα βασίζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε θέματα ιατρικής και υγείας. Στόχος της συνεργασίας είναι η φιλοξενία των δεδομένων και η χρήση υπολογιστικού χρόνου σε υπολογιστικές υποδομές μεγάλης χωρητικότητας και υπολογιστικής ικανότητας του κέντρου δεδομένων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.


Η συνεργασία των Πανεπιστημίων αφορά τα Εργαστήρια:

  • Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας (BiHeLab), για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
  • Ηλεκτρονικής Υγείας και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και
  • Το Τμήμα Δικτύων και επικοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

και θα εστιάσουν στην ανάπτυξη μητρώων ασθενών σε ασφαλές περιβάλλον νέφους, την ανάπτυξη υποδομών για να συγκεντρώσουν δεδομένα υψηλού όγκου με την χρήση αισθητήρων και IoT, την ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και την ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής για τους ασθενείς που βρίσκονται σε μακρινές περιοχές.

Επίσης, θα εφαρμοστούν μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης ώστε να δημιουργηθούν μοντέλα ιατρικής με ακρίβεια και εξατομίκευση.

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει στην ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων και εφαρμογών, για να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες ως προς τα δεδομένα υγείας τους.

Η συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα υπογραφεί το επόμενο διάστημα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.