Νέα ερευνητική συνεργασία του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

Ανακοινώθηκε από το εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας της σχολής Πληροφορικής που βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο (BiHELab) η συνεργασία του μαζί με το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Με την συνεργασία αυτή θα επιτευχθεί η ανάπτυξη των δράσεων και των 2 εργαστηρίων καθώς επίσης και των ομάδων που ασχολούνται με την έρευνα ώστε να διευρυνθεί ο κλάδος της έρευνας, ώστε να περιλαμβάνει επιστήμονες και από άλλες ειδικότητες. Ο καθηγητής και πρόεδρος του κέντρου έρευνας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτης Βλάμος ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αξιοποιηθούν διάφορα εργαλεία που αφορούν τον υπολογιστή ώστε να μοντελοποιηθούν κυκλώματα νευροφυσιολογίας που αφορούν νευρολογικές διαταραχές.

Με την συνεργασία αυτή θα επικεντρωθούν οι δύο μεριές σε μια έρευνα που αφορά την λειτουργία του εγκεφάλου, και πιο συγκεκριμένα στην παθογένεια νευροεκφυλιστικών ασθενειών. Ειδικότερα η συνεργασία αυτή που αφορά την έρευνα θα δώσει βάση σε μοριακά γενετικά εργαλεία για συγκεκριμένες μορφές νευρωνικών κυττάρων ώστε να διερευνηθούν τα νευρικά κυκλώματα της μνήμης και διαφόρων όμοιων νοσημάτων του εγκεφάλου.

Όπως και στις υπόλοιπες συνεργασίες του εργαστήριου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Τμήματος Πληροφορικής, θα στοχεύσουν περισσότερο στην από κοινού ανταλλαγή ερευνών και στην υλοποίηση καινούριων εφαρμογών και θα δοθούν ευκαιρίες σε φοιτητές και σε καινούριους ερευνητές

Αυτή η συνεργασία συνέβη στο 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο «Γενετικής, Γηριατρικής και Έρευνας Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων» GeNeDis 2022 που έγινε στη Ζάκυνθο 20-23 Οκτωβρίου 2021

Ο Καθηγητής Clifford Κentros(ηγέτης της μοριακής γενετικής στο Ινστιτούτο του Νορβηγικού Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι περιμένει να γίνουν οι δράσεις της συνεργασίας αυτής και οι καινοτόμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ Μοριακής Νευροβιολογίας και Υπολογιστικής Νευροεπιστήμης και της Νευροπληροφορικής.