Συνεργασία ΟΠΑ με Grant Thornton

Υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στην Grant Thornton. Στόχος του Μνημονίου είναι η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, η έρευνα και η διασύνδεση των αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών με τους επιχειρηματίες.

Στο Μνημόνιο συμφωνήθηκε να αναλάβουν, και οι δύο μεριές, πρωτοβουλίες σε πολλούς τομείς όπως:

  • Στην βελτίωση δεξιοτήτων
  • Στον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Στην σύνδεση με την καινοτομία
  • Στην σύνδεση με την αγορά εργασίας
  • Στην σύνδεση με την έρευνα
  • Στην εφαρμοσμένη διδακτορική μελέτη
  • Στην σύνδεση με τις επιχειρήσεις
  • Στην Τεχνογνωσία
  • Στα νέα του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας
  • Στις εκδηλώσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Με το έναυσμα του μνημονίου συνεργασίας, θα πραγματοποιηθούν κοινές ενέργειες που θα σχετίζονται με την Πρακτικής Άσκηση όσων φοιτούν στο ΟΠΑ και με την συμμετοχή τους σε ενέργειες που αφορούν την Κοινωνική Ευθύνη και Προσφορά, με σκοπό να βοηθηθούν οικονομικά ασθενέστεροι φοιτητές. Έπειτα από την συνεργασία αυτή, ο Πρύτανης του ΟΠΑ, Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, ανακοίνωσε ότι κινούνται, με αυστηρά κριτήρια επιλογής, σε μια καινούργια συνεργασία με μια από τις καλύτερες εταιρίες στο χώρο των Ελεγκτικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Θεωρεί επίσης το μνημόνιο αυτής της συνεργασίας αρκετά βοηθητικό για την πανεπιστημιακή κοινότητα όπου θα έχει την δυνατότητα να ανταλλάσσει καλές πρακτικές με μια εταιρία που εξελίσσεται ραγδαία. Έτσι, δίνονται ευκαιρίες σε φοιτητές και αποφοίτους της σχολής αυτής να αναπτύξουν τις ευκαιρίες τους και την σταδιοδρομία τους.

Ο CEO της Grant Thornton κ. Βασίλης Καζάς, ανακοίνωσε ότι είναι αρκετά ικανοποιημένοι με αυτό το μνημόνιο συνεργασίας που άρχισε με ένα από τα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια, προσφέροντας τους την ευκαιρία να αναπτύξουν κι άλλο το επιχειρηματικό πλαίσιο της χώρας. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με αυτήν την συνεργασία και οι σκοποί που έχουν γίνει γνωστοί, αφορούν και τις δυο μεριές και στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας της χώρας και στην καλύτερη πορεία των φοιτητών και των αποφοίτων του ΟΠΑ. Με την συνεργασία αυτή, πρόκειται να υποστηρίξουν την νέα γενιά επαγγελματιών, όπου θα συνεισφέρει αρκετά στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού χώρου για μετέπειτα χρόνια.