Συνεργασία Εργαστηρίου Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Ερευνητικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Columbia

Το Εργαστήριο Έρευνας Υψηλών Τάσεων και Ενεργειακών Συστημάτων (ΕΥΤΕΣ) της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ, υπέγραψε την συνεργασία του με το Ινστιτούτο Έρευνας Earth Engineering Center (EEC) του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης.

Στην συνεργασία αυτή βοήθησε η πολυετής συνεργασία του Διευθυντή του ΕΥΤΕΣ, Κωνσταντίνου Ψωμόπουλου με τον Διευθυντή του Earth Engineering Center, Νικόλαο Θεμελή και τον Acting Director του Earth Engineering Center, Αθανάσιο Μπουρτσάλα και των συνεργατών τους, από δημοσιευμένα περιοδικά/ συνέδρια.

Σκοπός της Συνεργασίας είναι η εξέλιξη της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, σχετικά με τον κλάδο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Επίσης, θα υποστηριχθεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη, με την εξοικονόμηση των πόρων, τη διαχείριση αποβλήτων, την οικονομία και την προσαρμογή ανάλογα με το κλιμα.

Η Συνεργασία αυτή, πρόκειται για από κοινού δράση έρευνας και εξέλιξης των δύο τμημάτων.