Το 5ο συνέδριο νεών της ASEF απευθύνεται σε νέους ηγέτες που προέρχονται από την Ασία και την Ευρώπη.

Το ASEFYLS5 προσκαλεί επαγγελματίες και φοιτητές σε νεαρή ηλικία, από τις δυο αυτές Ηπείρους, με σκοπό να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους και να αλληλεπιδράσουν σε κοινά projects.

Αποτελείται από τρία μέρη.

Το πρώτο μέρος αφορά την απόκτηση γνώσεων από μια εις βάθος εξερεύνηση από εκπαιδευτές, όπου πραγματοποιείται ψηφιακά από 3/8/23 έως 28/8/23.

Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην διάσκεψη των νέων και σχετίζεται με την αλληλεπίδραση αυτών, την επικοινωνία και την γνώση πάνω σε τοπικό πλαίσιο. Λαμβάνει χώρα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Σαλαμάνκα.

Το τρίτο και τελευταίο μέρος αφορά την ηγεσία και στοχεύει στην μετάβαση από την θεωρία στην πράξη, στην αλληλοεπίδραση των ατόμων και στην ανάπτυξη ιδεών καθώς και προτάσεων σε διάφορα ζητήματα.

Θα υπάρξει η ευκαιρία δικτύωσης μεταξύ των νέων από Ασία και Ευρώπη, καθώς επίσης και η δυνατότητα για μελλοντικές συνεργασίες. Επιπλέον, στοχεύει στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής αντίληψης, στην μάθηση ηγεσίας και της κοινωνίας 5 από εξειδικευμένους στο θέμα αυτό, σε ομιλίες νέων και παροχή λύσεων για την επίλυση ζητημάτων. Τέλος, στα πλαίσια αυτού του μέρους θα εξερευνηθεί η Ισπανία σαν χώρα και ο πολιτισμός της Σαλαμάνκα.

Σε ποιους απευθύνεται;

Απευθύνεται σε πολίτες της Ασίας και της Ευρώπης, στους νέους από 18 έως 30 χρονών από όλους τους ακαδημαϊκούς τομείς, σε άτομα με αφοσίωση στην ομαδικότητα και σε άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στην Κοινωνία 5 και να συνομιλήσουν με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Δεν υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής ούτε συμμετοχής. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν διαμονή και διατροφή καθώς και επίδομα για το ταξίδι.

Όσοι επιλεχθούν είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν, μέσα στο διάστημα των μηνών: Αύγουστο έως Δεκέμβριο, οκτώ εικονικές συνεδριάσεις του πρώτου μέρους, 16 ωρών, και μερικά ατομικά project, πενταήμερο πρόγραμμα της δεύτερης φάσης στην Σαλαμάνκα καθώς επίσης και συνεδριάσεις για το τελευταίο μέρος συν το λιγότερο 5 συναντήσεις με την ομάδα του κάθε υποψηφίου.

Υποβολή συμμετοχής μέχρι και 9/7/23

Σχετικές πληροφορίες εδώ!