Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας έγινε μέλος του προγράμματος SAP University Alliance

 

Η έγκριση της συμμετοχή των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα SAP University Alliance, το οποίο διεξάγεται μέσω του Πανεπιστημίου του Μονάχου (TU München), προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. να εξοικειωθούν με τα Πληροφοριακά Συστήματα και τις εφαρμογές Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων (Συστήματα ERP) της SAP, παγκόσμιας ηγέτιδας στο χώρο του λογισμικού για επιχειρήσεις.

Στο Πρόγραμμα SAP University Alliance έχουν λάβει μέρος περισσότερα από 3.500 Πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες δεξιότητες γύρω από τα σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα τα οποία εφαρμόζονται ευρέως από δημοφιλείς εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο λογιστικό χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 420000 επιχειρήσεις προκειμένου να υποστηρίξουν διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται  τόσο με τον τομέα της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγής, όσο και με το λογιστικό και το χρηματοοικονομικό σκέλος.