Το ΟΠΑ αναπτύσσει την ερευνητική αριστεία / Τα μέλη ΔΕΠ που θα ενισχυθούν με 3.500 ευρώ

Το Πρόγραμμα για την ενίσχυση ερευνητικής αριστείας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά το έτος 2022-2023, δέχεται χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, και στοχεύει στην ανάπτυξη δημοσιεύσεων άρθρων που αφορούν την έρευνα από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και από ερευνητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε επιστημονικά περιοδικά που να ανήκουν στις καλύτερες παγκοσμίως όπως για παράδειγμα το Academic Journal Guide.   

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που θα καταφέρνουν να δημοσιεύσουν σε κάποιο από τα καλύτερα επιστημονικά περιοδικά θα λάβουν ενίσχυση 3.500 ευρώ (έως πέντε δημοσιεύσεις για κάθε τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) μέσω ανάλογου έργου που πραγματοποιείται στον ΕΛΚΕ.

Η μελέτη και κριτική των άρθρων που θα επιλεχθούν θα γίνεται με την βοήθεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΠΑ έως 28/2/2023 και σχετίζεται με άρθρα που έχουν αναρτηθεί ή έχουν δεχτεί έγκριση για ανάρτηση από 31 Αυγούστου 2021 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2022.

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνει τις αποφάσεις και την εισήγηση που απευθύνεται Πρυτανικό Συμβούλιο για την χρηματοδότηση της χρηματοδότησης του παραπάνω προγράμματος του ΟΠΑ κατά το έτος 2022-2023 με διάφορους όρους και προϋποθέσεις.