Το Excel χαρακτηρίζεται ως ένα δημοφιλέστερο και σημαντικό πρόγραμμα της Microsoft Office, το οποίο παρουσιάζει την ικανότητα να χρησιμοποιηθεί σε Mac OS,iOS και τα Micosoft Windows.Η χρήση του Microsoft Excel είναι διαδεδομένη σε διάφορους τομείς, όπως στον χώρο της λογιστικής, των οικονομικών, καθώς και στη στατιστική ανάλυση.

Επίσης, προσφέρει την δυνατότητα δημιουργίας αλλά και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων όπως και την εκτέλεση διάφορων πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών αφού πρώτα γίνει η εισαγωγή των δεδομένων.

 

Κύρια χαρακτηριστικά του Excel

Βιβλίο Εργασίας: Αποτελείται από τα υπολογιστικά φύλλα

Φύλλα Excel: Στα φύλλα Excel, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα και να προσθέτετε ή αφαιρείτε στοιχεία οποτεδήποτε.

Κορδέλα: Είναι ένα ολοκληρωμένο μέρος του Excel που περιλαμνάνει μια ομαδοποιημένη συλλογή από συντομεύσεις εντολών.

Τύποι: Είναι συναρτήσεις που έχουν ενσωματωθεί στο Excel με σκοπό να διευκολύνουν τους χρήστες στη διαχείριση και την ανάλυση δεδομένων, παρέχοντας βασικές λειτουργίες όπως μέσος όρος (Average), συνθήκη IF (IF), και πλήθος (Count).

 

Βασικές εφαρμογές του Excel

  1. Δημιουργία διάφορων οικονομικών εγγράφων, όπως φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, ισολογισμοί εταιρειών, τιμολόγια και αποδείξεις.
  2. Παρακολούθηση προθεσμιών σε επαγγελματικά projects ή για την παρακολούθηση πελατών.
  3. Σχεδιασμός ενός μηνιαίου ημερολογίου για την παρακολούθηση συγκεκριμένων συμβάντων.
  4. Ανάλυση δεδομένων.