Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα δεκαπέντε (15) υποτροφιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Νομικής Επιστήμης, προς τιμήν και μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως..

 

Ειδικότερα, το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του προγράμματος φτάνει τα εξήντα δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (62.250€), με τη χρηματοδότηση να προέρχεται αποκλειστικά από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» μέσω δωρεών, ακολουθώντας την επιθυμία του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.

 

Η χορήγηση της υποτροφίας απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες Νομικών Σχολών που είναι εγγεγραμμένοι/ες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και έχουν λάβει την υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία εισαγωγής, ως εξής:

(Α) πέντε (5) υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόγραμμα «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία,

(Β) πέντε (5) υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και

(Γ) πέντε (5) υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο πρόγραμμα «Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.