Χορήγηση υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ σε υποψήφιους διδάκτορες των Ελληνικών ΑΕΙ

 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών θα χορηγήσει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ. Οι σπουδές θα έχουν διάρκεια 4 έτη σε επιστημονικούς κλάδους και ξεκινούν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα αυτό και προβλέπεται να δοθούν δύο υποτροφίες 1.000,00 ευρώ μηνιαίως.

Οι υποτροφίες αφορούν τέσσερις επιστημονικούς κλάδους:

  1. Φυσικές Επιστήμες: περιλαμβάνει τους επιστημονικούς κλάδους: Γεωλογία και Επιστήμες Περιβάλλοντος (με εξειδίκευση στην Υδρολογία και τους Υδάτινους πόρους), Μαθηματικά (με εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα και Βελτιστοποίηση), Φυσική (με εξειδίκευση στην Μετρολογία και την Φυσική της ατμόσφαιρας και μετεωρολογία), Χημεία (με εξειδίκευση στην Εφαρμοσμένη και βιομηχανική χημεία, την Περιβαλλοντική χημεία και την Αναλυτική χημεία). Περιλαμβάνονται και επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις φυσικών επιστημών.
  2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία: περιλαμβάνει τους επιστημονικούς κλάδους: Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού (με εξειδίκευση στην Υδραυλική και τις Κατασκευές), Επιστήμες Πληροφορικής και Υπολογιστών (με εξειδίκευση στην Βιοπληροφορική και την Επεξεργασία σήματος και πληροφορίας), Επιστήμες Χημικού Μηχανικού (με εξειδίκευση στην Χημική μηχανική (βιομηχανία, εγκαταστάσεις, υλικά), στις τεχνολογίες χημικών διεργασιών και τις τεχνολογίες φυσικών διεργασιών και εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής), Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία (με εξειδίκευση στην Ρομποτική και συστήματα αυτόματου ελέγχου), Μηχανολογία (με εξειδίκευση στην Μηχανική Ρευστών), Περιβαλλοντική Μηχανική (με εξειδίκευση στην Περιβαλλοντική και γεωλογική μηχανική). Περιλαμβάνονται και επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας.
  3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας: περιλαμβάνει τον επιστημονικό κλάδο: Βιολογία (με εξειδίκευση στην Βιοχημεία και μοριακή βιολογία και την Βιολογία συστημάτων). Περιλαμβάνονται και επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις ιατρικής και επιστημών υγείας.
  4. Οικονομικές και Νομικές Επιστήμες: περιλαμβάνει τον επιστημονικό κλάδο: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων (με εξειδίκευση στην Οικονομετρία και στατιστικές μέθοδοι, την Περιφερειακή ανάπτυξη, την Κοινωνική οικονομία, τα Οικονομικά του περιβάλλοντος και τα Οικονομικά της ενέργειας. Περιλαμβάνονται και επιπλέον κλάδοι και εξειδικεύσεις οικονομικών και νομικών επιστημών.

 

Για να δείτε την ανακοίνωση μπείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

http://www.arch.ntua.gr/wp-content/uploads/2022/10/IKY-EYDAP.pdf