ΕΛΜΕΠΑ: Παρουσιάσεις startup φοιτητών / Εκδήλωση Startup Factory 2.0 – Pitching event

Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον Άγιο Νικόλαο η εκδήλωση «Startup Factory 2.0 – Pitching event». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο...

Alcohol Use Disorders Identification Test [AUDIT-10]

Τεστ Αναγνώρισης Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ [AUDIT-10]     Ανάλυση Το AUDIT είναι ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης με 12 ερωτήσεις που σχεδιάστηκε για να μετρήσει τη βλαβερή χρήση αλκοόλ. Αυτό περιλαμβάνει τις 10 βασικές ερωτήσεις του AUDIT και αυτή η έκδοση...

Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test [ASSIST-8]

Τεστ Ανίχνευσης Χρήσης Αλκοόλ, Καπνίσματος και Ουσιών [ASSIST-8]     Ανάλυση Το ASSIST-8 είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης σχεδιασμένο για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση της χρήσης ουσιών από άτομα. Αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και...

Alcohol Use Disorder Identification Test [AUDIT-2]

Τεστ Αναγνώρισης Διαταραχής Χρήσης Αλκοόλ [AUDIT-2]     Ανάλυση Το Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης για τον εντοπισμό υπερβολικών και επιζήμιων προτύπων κατανάλωσης αλκοόλ. Αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο...

Adolescent Relapse Coping Questionnaire [ARCQ-28]

Ερωτηματολόγιο Αντιμετώπισης Επανάληψης από Εφήβους [ARCQ-28]     Σκοπός   Σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει την αντιμετώπιση καταστάσεων που προσφέρουν πειρασμούς για τη χρήση αλκοόλ και άλλων ναρκωτικών από εφήβους που...

Alcohol Dependence Scale [ADS-25]

Κλίμακα Εξάρτησης από το Αλκοόλ [ADS-25]   Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα εξάρτησης από το αλκοόλ χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό  του επιπέδου χρήσης αλκοόλ και της εξάρτησης από αυτό. Η κλίμακα αυτή αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και...

Alcohol, Drugs and the Family Social Support Scale [ADTFSS-25]

Κλίμακα Κοινωνικής Υποστήριξης Οικογένειας για Αλκοόλ, Ναρκωτικά και την Οικογένεια [ADTFSS-25]     Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης εξετάζει τις αντιληπτές λειτουργικές ανάγκες κοινοτικών μελών που έχουν έναν συγγενή με πρόβλημα σχετικό με...

Alcohol Dependence Data Questionnaire [ADDQ-15]

Ερωτηματολόγιο Δεδομένων Αλκοολικής Εξάρτησης [ADDQ-15]       Σκοπός: Το ADDQ-15 χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει το βαθμό σοβαρότητας της αλκοολοεξάρτησης και για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και τις συνέπειές της....

Alcohol Decisional Balance Scales [ADBS-30]

Κλίμακα Αποφάσεων για το Αλκοόλ [ADBS-30]     Ανάληση Κλίμακας Μια κλίμακα αποφάσεων για το αλκοόλ είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την κατανάλωση αλκοόλ και τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν. Οι κλίμακες αυτές περιλαμβάνουν...

Addiction Counselling Self-Efficaly Scale [ACSES-31]

Κλίμακα Αυτοαποτελεσματικότητας για την Συμβουλευτική στην Εξάρτηση [ACSES-31]     Ανάλυση Κλίμακας Η κλίμακα αυτοαποτελεσματικότητας στο πλαίσιο της συμβουλευτικής για την εξάρτηση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες διαστάσεις και κριτήρια για να μετρήσει την...

ΕΑΠ:Παρατείνεται η διάρκεια κατά την οποία είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στα Προγράμματα Σπουδών.

ΕΑΠ: Λόγω του υψηλού ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους φοιτητές, επεκτείνεται η περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τα προγράμματα σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) που διαθέτουν εξαμηνιαία διάρθρωση σπουδών,...

Στάθμιση Ερωτηματολογίου

Η Στάθμιση είναι μία εξαιρετικά απαιτητική, χρονοβόρα και σύνθετη διαδικασία και στόχος της είναι η μετατροπή των απλών τιμών βαθμολόγησης των συμμετεχόντων σε τυπικές τιμές (νόρμες), καθώς πρέπει να υπάρχει γνώση της σημασίας της κάθε βαθμολογίας σε σχέση με τα...

Μετα-ανάλυση τυχοποιημένων κλικών δοκιμών

Η “μετα-ανάλυση” στις τυχαιοποιημένες κλίκες δοκιμών αναφέρεται στην εξέταση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μετά από την υλοποίηση μιας δοκιμής, κατά την οποία τα στοιχεία είχαν τυχαιοποιηθεί. Η ανάλυση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:  ...

Κειμενική Ανάλυση

Η φράση “κειμενική ανάλυση” αναφέρεται στη διαδικασία αναλύσεως και εξέτασης ενός κειμένου με σκοπό την κατανόηση των στοιχείων που περιλαμβάνει, του περιεχομένου του, και της δομής του. Η κειμενική ανάλυση μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας,...

Εσωτερική Συνοχή

Η εσωτερική συνοχή είναι μια σημαντική έννοια σε πολλούς τομείς, και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα και τον τύπο της εργασίας ή έρευνας που διεξάγεται. Εδώ παρέχονται επιπλέον πληροφορίες για την εσωτερική συνοχή:   Συνοχή Δειγματοληπτικών Μεθόδων:...

Εσωτερική Εγκυρότητα

Η έννοια της “εσωτερικής εγκυρότητας” συνδέεται συνήθως με την αξιοπιστία και την ακρίβεια των πληροφοριών, κυρίως σε επιστημονικές ή ακαδημαϊκές συναρτήσεις. Αναφέρεται στον βαθμό που μια πηγή, ένα έγγραφο, ή μια μέθοδος είναι εγκυρότατη και αξιόπιστη...

Ερωτηματολόγιο GOOGLE

Η Google χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια και άλλες διαδικασίες συγκέντρωσης πληροφοριών για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των εξής:   Κατανόηση Των Αναγκών Των Χρηστών: Η Google διεξάγει έρευνες και ερωτηματολόγια για να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες, τις...

Εξωτερική Εγκυρότητα

Η έννοια της “εξωτερικής εγκυρότητας” αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο μπορεί κάποιος να έχει εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα ή τις αναφορές που προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι οι ανεξάρτητοι ελεγκτές, επαληθευτές, ή εξωτερικές οντότητες....

Αξιοπιστία Ελέγχου

Η αξιοπιστία ενός ελέγχου αναφέρεται στην ικανότητα του ελέγχου να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς και να αναγνωρίζει και να αναφέρει ορθά τις αδυναμίες ή τις παραβιάσεις σε μια διαδικασία, σύστημα ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που υπόκειται σε...

Έλεγχοι υποθέσεων στη μετα ανάλυση

Η έννοια των ελέγχων υποθέσεων στη μετα-ανάλυση σχετίζεται με την εξέταση και τον έλεγχο των υποθέσεων που προκύπτουν από μια ανάλυση ή έρευνα. Στο πλαίσιο ακαδημαϊκής έρευνας, διατριβής, ή γενικότερα σε επιστημονικές μελέτες, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι...