Ποιοτική vs Ποσοτική Ανάλυση

Ποιοτική vs Ποσοτική Ανάλυση

Ο όρος της έρευνας χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή για να περιγράψει τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών και νέων γνώσεων, με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος. Από την άλλη πλευρά, η έννοια της επιστημονικής έρευνας στηρίζεται σε πειραματικές εφαρμογές και στην...